Een boeiende spreker trakteert je op een inspirerende lezing over kunst. Mooier kan een zondag niet starten. Freek Heijbroek is oud-conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij overloopt in deze lezing de periode waarin Rik Wouters in Amsterdam woonde en werkte.

Op de vlucht voor de oorlog
10 mei 1915. Nic Beets, medewerker bij het Rijksmuseum, krijgt een verzoek van de hulpcommandant van de legerplaats bij Zeist. Hij vraagt of de Belgische beeldhouwer en schilder Rik Wouters als vrijwilliger in het Amsterdamse museum aan de slag kan. Wouters is met zijn legeronderdeel aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland uitgeweken. Later wordt hij in Amersfoort en Zeist geïnterneerd.

Enkele stafleden van het Rijksmuseum zijn laaiend enthousiast over de pen- en penseeltekeningen die Wouters in de omgeving van het kamp heeft gemaakt. Zij halen hem en zijn vrouw Nel naar Amsterdam en zorgen voor een gemeubileerde woning. Nic Beets staat garant voor de huur.
Vruchtbaar jaar in Amsterdam
Wouters maakt in korte tijd honderden (waterverf)tekeningen, een aantal ontroerende schilderijen en twee fraaie beelden. Tabaksmakelaar E.R. Harkema ondersteunt hem financieel. Diezelfde Harkema schenkt in de jaren dertig een aantal prachtige schilderijen en tekeningen aan het KMSKA.

De Rijksmuseummedewerkers zijn zó enthousiast over Wouters, dat zij verkooptentoonstellingen organiseren in het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum in Amsterdam en daarna ook in Rotterdam en Den Haag. Jammer genoeg overlijdt Wouters op 11 juli 1916. Hij is nog maar 33 jaar. Teding van Berkhout is executeur van zijn artistieke nalatenschap.

Freek Heijbroek overloopt in deze lezing de periode waarin Wouters in Amsterdam werkte. Zijn verblijf daar is nauwkeurig en genuanceerd gedocumenteerd. Niet eerder geraadpleegde archivalia – afkomstig van de nazaten van Nic Beets en de directeur van het prentenkabinet Teding van Berkhout – kwamen daarbij goed van pas.

Freek Heijbroek in een notendop
Freek Heijbroek is geboren in 1949.
Hij is oud-conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam.
Hij publiceerde boeken en artikelen op (kunst)historisch gebied, o.a. over de kunsthandel, Ensor en Whistler
In 2010 verscheen zijn biografie van Frits Lugt, waarvan in 2012 een Engelse editie uitkwam.
In 2012 publiceerde hij samen met Jessica Voeten Isaac Israels in Amsterdam.
In 2014 publiceerde hij samen met Erik Schmitz George Hendrik Breitner in Amsterdam.
Begin 2019 verscheen van hem Rik Wouters in Amsterdam.

Foto’s: www.kmska.be