Lantis, Port of Antwerp en het Vlaams Gewest (De Vlaamse Waterweg en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gaan de grondoverschotten die ontstaan bij grote infrastructuurprojecten in de regio, samen wegwerken. Alleen al voor de aanleg van de Oosterweelverbinding moet er 14,5 miljoen kubieke meter grond afgegraven worden. Ook in de haven komt er de komende decennium grond vrij, als gevolg van de creatie van extra containercapaciteit. De drie partijen hebben recent beslist om samen te werken bij de verwerking van deze gronden. 

Oosterweelgrond 
Volgend jaar starten de werken aan de Scheldetunnel. Om de tunnel te realiseren moet er grond van de Scheldebodem worden weggegraven. Ook de aanleg van het nieuwe Oosterweelknooppunt, in het zuiden van de haven, en de nieuwe Kanaaltunnels onder het Albertkanaal gaan gepaard met ontgravingen. 
Niet alle grond die uitgegraven wordt, moet ook afgevoerd worden. “Her en der zullen we grote hoeveelheden terug kunnen aanvullen. Eens de elementen van de Scheldetunnel op hun plaats liggen, worden ze bijvoorbeeld opnieuw afgedekt met grond”, verduidelijkt Kjeld Vandeputte, projectleider grondstromen bij Lantis. 

“Ook voor het landschapsontwerp of de realisatie van de overkappingen hebben we grond nodig. Van de 14,5 miljoen m³ die vrijkomt, zullen we ongeveer 6 miljoen kunnen hergebruiken binnen het projectgebied”, becijfert Vandeputte. Dat betekent dat Lantis op zoek moet gaan naar afzetlocaties voor ongeveer 8,5 miljoen m³.

Publieke en private locaties in België 
Een van de opties die momenteel grondig wordt bestudeerd door de verschillende partijen, is de afvoer van gronden naar een oude zandwinningsput onder beheer van De Vlaamse Waterweg nabij Lochristi en Oostakker. Reeds eind 2009 werd beslist om deze put, waar tot eind 2018 zandwinningsactiviteiten plaatsvonden, op te vullen en gefaseerd in te richten als een nieuw recreatief bosgebied, het Wonderwoud, van ongeveer 200 hectare groot op 7 kilometer van Gent. De grondoverschotten uit Antwerpen zouden kunnen bijdragen aan de realisatie van het Wonderwoud, één van de vier groenpolen rond Gent. Op die manier zorgt het Oosterweelproject niet alleen in Antwerpen voor meer groen, maar draagt het ook elders in Vlaanderen bij tot de creatie van groengebieden en robuuste natuur. 
 
Maar ook andere opties, zowel van private als publieke partijen, worden onderzocht. Een van de belangrijke criteria bij de zoektocht is dat het grondtransport zoveel als mogelijk langs de waterwegen moet gebeuren. “We willen alle bewegingen van de grond in kaart brengen. Enkel op die manier garanderen we een efficiënte afhandeling van de grondtransporten en verzekeren we de transparantie van onze grondstromen”, besluit Kjeld Vandeputte namens Lantis.