In de loop van 2024 zullen Lantis en haar aannemers hun intrek nemen in het voormalige schoolgebouw van Heder, gelegen aan de Galjoenstraat in Antwerpen. Het schoolgebouw staat sinds begin dit schooljaar leeg nadat de leerlingen van Heder (het vroegere Sint-Jozefinstituut) verhuisden naar hun nieuwe campus aan de Rozemaai in Ekeren. Vorige maand werd er al gestart met sloop- en dakwerken in het gebouw. Daarna moet een aannemer aan de slag om de voormalige leslokalen om te toveren tot kantoorruimtes voor de bouwheer en de aannemers van de Oosterweelverbinding. In totaal zullen tussen de 600 en 800 werknemers een werkplek vinden in het Hedergebouw.  

Van school- tot kantoorgebouw 

Om van het schoolgebouw een kantoorruimte te maken zal er de komende maanden hard gewerkt worden. “De timing is scherp“, lacht Veronique Cayman, die het project vandaag vanuit Lantis mee begeleidt. “De afgelopen weken hebben we de nodige gesprekken gevoerd met potentiële aannemers. Zij gaan weldra aan de slag. Daarnaast moeten we ook nog een vergunning aanvragen om de bestemming van dit gebouw te wijzigen“, klinkt het.

De voornaamste ingrepen die in deze periode op de planning staan, zijn de renovatie van het dak, stripwerken, het ontharden van het terrein, het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie, het integreren van een ventilatiesysteem en uiteraard de binneninrich

ting. Na de renovatie van het dak zullen er zonnepanelen op worden geplaatst om zoveel als mogelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien. “We willen maximaal inzetten op circulariteit“, zegt Veronique Cayman. “We geven zaken uit de oude school een nieuw leven in ons kantoorgebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om kabelgoten, plafondtegels of meubilair. En ook bij de heropbouw kiezen we voor materialen die we nadien een tweede leven kunnen geven.

Mobiliteit 

Op het vlak van mobiliteit wordt het nodige voorzien om ervoor te zorgen dat er plaatselijk geen verkeersknoop dreigt. “We voorzien 175 parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor 140 fietsen. Het treinstation Luchtbal is vlakbij, net als een hub van Velo en van de elektrische deelfietsen van Donkey Republic. We zullen de medewerkers ook aanmoedigen om hun wagen op de Park and Ride van Luchtbal te stallen, van waaruit ze per tram de Hedersite makkelijk kunnen bereiken“, somt Veronique Cayman op.

Het kruispunt Groenendaallaan met de Bermstraat zal binnenkort heringericht worden zodat dit de hoofdtoegang wordt voor de Hedersite en de omliggende straten. De Klipperstraat wordt in de toekomst niet meer toegankelijk omdat deze straat deel zal uitmaken van de Oosterweelwerf.

Samen op één plek 

Lantis kiest er bewust voor om samen met de aannemers op één werkplek te zitten. Nochtans voorzagen de originele werfplannen in een apart containerdorp per projectonderdeel. “Onze ervaring met het projectonderdeel Linkeroever/Zwijndrecht, waar aannemer en bouwheer dezelfde werfkeet delen, heeft ons doen inzien dat samenwerken zoveel makkelijker gaat als je ook samen de werkvloer deelt. We willen vermijden dat een wij/zij-mentaliteit zich nestelt in de geest van de mensen die werken aan dit project, dat in de eerste plaats over verbinding gaat. Die verbinding willen we ook op de werkvloer installeren“, zegt Luc Hellemans, CEO van bouwheer Lantis.

Een plek met een geschiedenis 

Dat die verbinding tot stand komt op de site van Heder, lijkt een mooie speling van het lot. Het Sint-Jozefinstituut heeft namelijk een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van het Oosterweelproject. In 2008 protesteerden de leerlingen van dit instituut op de Grote Markt van Antwerpen tegen de komst van de Lange Wapperbrug, die op enkele tientallen meters van de speelplaats zou komen. De Lange Wapper kwam er uiteindelijk niet, maar daarmee waren de zorgen voor de instelling, die kinderen en jongeren met een beperking opvangt, nog niet van de baan. Ook zonder brug bleek de huidige locatie moeilijk verzoenbaar met de werken aan de Oosterweelverbinding. Er werd een oplossing gezocht en gevonden in de vorm van een nieuwe school op een nieuwe locatie in Ekeren. Lantis financierde een deel van de kosten van de nieuwe campus.

Foto: Copyright ontwerp: Achiles Architecten