Interreg Vlaanderen-Nederland geeft goedkeuring aan een subsidie voor ‘Smart Energy Link (SEL)’, een Vlaams-Nederlands initiatief dat zich richt op de ontwikkeling van lokale ‘Smart Grids’ op bedrijventerreinen. Een Smart Grid is een duurzaam energiemodel dat de energie-efficiëntie bevordert door onder andere energie slimmer te meten, te sturen en uit te wisselen. In ‘SEL’ staan negen bedrijventerreinen zoals ISVAG (Terbekehof) en Windpark Oss en één winkelcentrum (Dauwendaele in Middelburg) centraal. Voor deze locaties wordt tegen 2020 gestreefd naar een reductie van 10% in energieverbruik, 28% hernieuwbare energie en 5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte.
Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 8.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 3.4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  Zo staat de teller momenteel op 39 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 93.1 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.