Een buitengewone week voor onze Europese rivieren, meren en moerassen! De Europese Commissie heeft maandag aangekondigd dat een van de meest ambitieuze stukken milieuwetgeving, de Europese kaderrichtlijn Water (KRW), niet zal worden gewijzigd of aangepast.

In een verklaring aan vakblad POLITICO heeft de EU-commissaris voor Milieu, Oceaan en Visserij, Virginijus Sinkevičius bevestigd dat “de nadruk nu moet worden gelegd op een betere implementatie en handhaving van de waterwetgeving, zonder ook maar iets aan de richtlijn zelf te wijzigen”. De boodschap van de Europese Commissie is dus duidelijk: de kaderrichtlijn water is een essentieel onderdeel van de EU-milieuwetgeving en moet in haar huidige vorm blijven bestaan en zo worden uitgerold door de lidstaten. Deze verlossende beslissing komt zes maanden na een eerdere positieve evaluatie die twee jaar duurde, de zogenaamde fitness check.

Natuurpunt is opgetogen met deze uitspraak. Met deze moedige beslissing weerstaat de Europese Commissie immers aan stevig lobbywerk van verschillende lidstaten en grote industrieën die de doelen en de termijn van de waterwet (goede toestand van onze waterlopen in 2027) wilden afzwakken en uitstellen. Eerder dit jaar riep de Europese milieubeweging, waaronder WWF en Natuurpunt, via een openbare raadpleging samen met meer dan 375.000 burgers en 6000 wetenschappers de EU op om de waterwet onverdroten uit te voeren. Dit toont de energie die we als maatschappelijk middenveld hebben wanneer we samen onze krachten bundelen. Natuurpunt wil alle burgers bedanken voor de persoonlijke initiatieven en hun stem te laten horen voor propere waterlopen. De KRW had daarnaast ook de steun van een groep bedrijven, die er bij de Commissie en de EU-lidstaten op hebben aangedrongen deze baanbrekende wetgeving in haar huidige vorm te behouden.

Het is nu aan de lidstaten om alles in het werk stellen om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water tegen 2027 te bereiken. Voor Vlaanderen ligt er enorm veel werk op de plank. Ofschoon de kwaliteit van onze waterlopen opmerkelijk is verbeterd sinds de jaren negentig, voornamelijk dankzij inspanningen van de industrie en waterzuivering van huishoudens, blijft ze sterk ondermaats. Met deze aankondiging is het duidelijk dat Vlaanderen de komende jaren alles uit de kast zal moeten halen. De nieuwe stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) en samenhangende beleidsprocessen (MAP, erosie etc) moeten bewijzen dat het de Vlaamse Regering menens is met de goeie voornemens uit het regeerakkoord. Als we willen dat otters, ijsvogels en salamanders kunnen floreren in propere rivieren, is het nu het moment voor actie.
Meer info via WWF Europa: https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?uNewsID=364492 

Foto: François Van Bauwel / www.natuurpunt.be