Het is weer gelukt: 250 Friese kerken houden in de zomermaanden iedere zaterdagmiddag open huis van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijwilligers vertellen dan over de geschiedenis van de kerk. Als extra worden hier en daar rondom de openstelling ook nog activiteiten georganiseerd, zoals exposities en concerten. In 2018 trok de openstelling meer dan 40.000 toeristen.

Soms worden er ook speciale fiets- en wandelroutes uitgezet. Maar de kerken nodigen ook uit tot rust en bezinning. De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de Tsjerkepaadvlag. Ter plekke is specifieke informatie over de kerk verkrijgbaar.

English: Open churches in Friesland
Tsjerkepaad (2019: 6 July-14 September) is initiated by the Frisian Council of Churches to open churches in the summer on saturday afternoons from 13.30 – 17.00 hour. The churches are impressive monuments in the Frisian landscape. They invite to find a moment of rest and reflection, or to see the building and enjoy its cultural and historical origins. This year more than 250 churches are opening their doors.

Meer info:
Deelnemers/Participants Tsjerkepaad 2019:
www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=12&t=Adressen

Foto: Avondopname van de protestantse Bonifatiuskerk aan de Idzardaweg in Ter Idzard (ten oosten van Wolvega in het zuiden van Friesland), deelnemer aan Tsjerkepaad 2019. Meer info: www.ter-idzard.nl/historie en www.wolveganoordwolde.nl. Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland News. (www.friesnieuws.nl)