Ook tijdens de tweede golf van de coronacrisis reikt het Fonds voor Solidaire Zorg de hand aan de residentiële zorginstellingen. Acht organisaties die regiobreed werken, krijgen financiële middelen voor hun initiatieven om de medewerkers in algemene en psychiatrische ziekenhuizen en woonzorgcentra te ondersteunen.

Tijdens de eerste golf kampten de zorginstellingen vooral met een tekort aan beschermingsmateriaal. Tijdens de tweede golf is er veeleer behoefte aan ondersteuning van het personeel dat al maanden onder zeer hoge druk staat. De fysieke en mentale uitputting van het zorgpersoneel is vandaag een heel groot aandachtspunt. Het Fonds voor Solidaire Zorg steunt nu een reeks van projecten die hierop een antwoord bieden.

Zo zal, met de steun van het Fonds, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) steungroepen oprichten voor medewerkers van publieke woonzorgcentra, om samen de kwaliteit van leven en werken in de woonzorgcentra te bewaken. De Stichting Medische Wereld gaat in de komende maanden 150 webinars organiseren voor het personeel van de woonzorgcentra in Vlaanderen over de preventie van infecties. Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse zorginstellingen, ondersteunt het welzijn van het personeel in de ziekenhuizen onder meer met online teambuildingactiviteiten en met trainingen voor teamleiders opdat ze hun teams psychosociale steun kunnen bieden. De medewerkers van zorginstellingen in Brussel krijgen een massage en een ruim aanbod van workshops over onder meer stress en angst dankzij Gibbis, de Brusselse federatie van de private social profit gezondheidsinstellingen. En Artsen Zonder Grenzen wordt gesteund voor de hulp die het biedt aan woonzorgcentra in heel het land en voor medische opvang aan daklozen in Brussel.

In het totaal ontvangen acht organisaties samen ongeveer 400.000 euro voor hun projecten.

Het Fonds voor Solidaire Zorg werd opgericht in het voorjaar van 2020 met als doelstelling residentiële zorginstellingen – ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, instellingen voor mensen met een beperking of een psychiatrische zorgnood… – te steunen tijdens de coronacrisis. Het werd en wordt nog steeds gevoed door vele honderden giften van individuele schenkers, bedrijven en andere organisaties. In de zomer van 2020 kende het Fonds al 1,85 miljoen euro steun toe. 48 instellingen kregen toen middelen voor projecten om sociale contacten met de bewoners in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Daarnaast ging er steun naar 21 projecten, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, om de kennisdeling over preventie en controle van infecties gestructureerd te bestendigen.

De zorgsector zal volgend jaar nog veel steun kunnen gebruiken om opnieuw normaal te kunnen functioneren. Het Fonds voor Solidaire Zorg staat daarom nog steeds open voor giften. Die kunnen worden overgemaakt op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670 : Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling 020/0670/00086. Ook een online gift is mogelijk.

Foto’s: www.kbs-frb.be