Woensdag start de week van de mobiliteit, waar in heel Vlaanderen duurzame mobiliteit volop aandacht krijgt. Fietsen is één van de meest gezonde vervoersmiddelen voor mens én de planeet en heeft door corona nog meer wind in de zeilen gekregen. Goed nieuws, maar dat betekent ook dat de fietspaden drukker worden. En dat zorgt soms voor spanningen. 
 
De Fietsersbond en de provincie Antwerpen startten daarom begin september de Fietsvriendelijk-campagne. Elke week wordt daarbij een video gelanceerd rond een door fietsers bepaald thema dat irritatie opwekt onder fietsers. Deze week is dat de doorgang blokkeren op het fietspad voor de kruisende fietsers die groen licht hebben.
 
Woensdag vatten de Fietsersbond en de provincie Antwerpen daarom post aan het Stadspark om fietsmedailles uit te delen aan fietsers die #fietsvriendelijk geen andere wachtende fietsers blokkeren aan het verkeerslicht. Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, zal om halfacht de eerste medaille uitdelen.

Foto: www.provincieantwerpen.be