Provinciale kunstcollectie en archeologisch depot in de kijker

Op donderdag 20 april opende de kunstexpo EIGEN/AARDIG in het Antwerpse provinciehuis. De expo zet werken uit de provinciale kunstcollectie en stukken uit het provinciaal archeologisch depot in de kijker. Bezoekers zijn tot 28 juli welkom tijdens de openingsuren van het provinciehuis. De toegang is gratis.

De provincie bezit een kunstcollectie van ruim 2.200 werken van 637 kunstenaars. De werken leidde een verborgen bestaan in de gangen, kantoren en vergaderzalen van het vorige provinciehuis. Daar brengen we in het nieuwe provinciehuis verandering in. We halen een honderdtal stukken uit de kunstcollectie en uit het provinciaal archeologisch depot van onder het stof en zetten ze samen in de kijker.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor de provinciale kunstcollectie en Erfgoed, is verheugd met de expo: “Kunst en erfgoed, ze flirten graag met elkaar. Maar zelden zo openlijk als in deze tentoonstelling van EIGEN/AARDIG, waarbij het archeologisch depot van de provincie Antwerpen en de provinciale kunstcollectie samengebracht zijn in deze overzichtstentoonstelling.”

“Voor deze vijfde interventie in de kunstinstallatie Every Collection Hides Another Collection is er een eigenzinnige selectie gemaakt op basis van beeld en vorm, kleur en textuur, harmonie of tegenstelling. Een hele karwei want onze kunstcollectie telt ruim 2.200 werken van maar liefst 637 kunstenaars. Combineer dat met 367 ensembles uit ons provinciaal erfgoeddepot en dan weet je dat het een huzarenstuk is geweest om deze boeiende tentoonstelling samen te stellen.“

Kunst en archeologie in dialoog
De expo toont de werken uit de provinciale kunstcollectie bewust niet een-op-een tegenover de objecten uit het provinciaal archeologisch depot. Zo ontstaat er een dialoog tussen beide collecties als geheel: in beeld en vorm, in kleur en textuur, in harmonie of net in tegenstelling.

Joke Bungeneers is afscheidnemend diensthoofd Erfgoed. Ze selecteerde de werken:

“Het was een boeiende zoektocht om tot een harmonieuze selectie te komen. We struinden digitaal door de kunstcollectie en daarna wandelden we met de beheerder van de kunstcollectie door het archeologisch depot. Het is verrassend hoe je door de ogen van een ander de schoonheid van wat voor jou vertrouwd of dagdagelijks is herontdekt.”

“Bij de opstelling van de tentoonstelling was het prettig te merken hoe werken en objecten als het ware tot leven komen door ze samen te presenteren.”

Every Collection Hides Another Collection

De werken en stukken uit de expo EIGEN/AARDIG vonden hun plaats op de legplanken, in de vitrines en aan de hangrekken van de installatie ‘Every Collection Hides Another Collection’, ontworpen door kunstenaar Nico Dockx. Hij kreeg de opdracht om in de publieke zone van het provinciehuis een installatie te voorzien om kunst tentoon te stellen. Het resultaat: een kunstenkabinet van vijftig palen van vijf meter hoog.

Over de provinciale kunstcollectie

De provinciale kunstcollectie ontstond aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Om de gangen, kantoren en vergaderzalen van het vorige provinciehuis te verfraaien, kocht de provincie kunst uit de provincie aan. Het was niet de bedoeling om de werken tentoon te stellen. In het nieuwe provinciehuis brengt de provincie daar verandering in.

De collectie biedt een overzicht van de Antwerpse schilderijen, tekeningen en beelden sinds het midden van de negentiende eeuw. Er zijn schilderijen van oudere meesters als Nicaise De Keyser, Henri Leys en Jacob Jacobs. En ook werk van hedendaagse kunstenaars zoals Fred Bervoets, Anne-Mie Van Kerckhoven, David Claerbout en Koen van den Broek.

Over het provinciaal depot

Het provinciaal archeologisch depot herbergt 376 archeologische stukken uit de periode van de steentijd tot en met WO II. De stukken werden doorheen de jaren opgegraven tijdens archeologisch onderzoek in de gemeenten van de provincie.

Van 1999 tot 2004 voerde de provincie een archeologisch onderzoek op het traject van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. Om de vele vondsten op een duurzame manier te bewaren, was het nodig om een volwaardig depot op poten te zetten. Het provinciaal archeologisch depot zag zo het levenslicht. In 2015 erkende de Vlaamse overheid het als onroerenderfgoeddepot.

Foto: Stefan Dewickere