Het Departement Cultuur, Jeugd en Media erkent 9 nieuwe verenigingen in het kader van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het gaat om 5 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 3 cultuureducatieve verenigingen en 1 vereniging informatie en participatie. Ze worden erkend voor onbepaalde duur en ontvangen vanaf 2021 jaarlijks een subsidie van 80.000 euro.

Er­ken­nings­ron­de 2020
Bij de erkenningsronde 2020 (deadline 31 mei) dienden 30 verenigingen een erkenningsaanvraag in. Het departement toetste de dossiers aan de decretale erkenningsvoorwaarden en ging op inspectie bij de verenigingen. Uiteindelijk kunnen 9 verenigingen een erkenning krijgen:

Erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging:
JoMus
Gekkoo
Outside Jongerenvakantie
Sportpret
Wakasa Events

Erkend als cultuureducatieve vereniging:
Compagnie Mila
Muzische Workshops
Spelenderwijzer

Erkend als vereniging informatie en participatie:
Link in de Kabel

Foto: www.vlaanderen.be