Stad Antwerpen en district Ekeren richten de zone rond de Sint-Lambertuskerk herin. Al van bij de start van dit proces, met name de selectieprocedure voor het ontwerpteam, krijgen Ekerenaars de kans te participeren. Nog tot en met 15 juni 2021 kunnen ze online hun mening geven over de 3 ontwerpvoorstellen via  www.ekeren.be.
 
Ekeren werkt aan een groene, leefbare, bereikbare en gezinsvriendelijke districtskern. Dit resulteerde in 2016 in het masterplan Ekeren-Centrum, met verschillende actiepunten. Eén daarvan is de herinrichting van de omgeving rond de Sint-Lambertuskerk, een deel van de Veltwijcklaan, Markt, Steenstraat, De Beukerlaerlaan en Frans Harrewijnlaan.
 
Voor de opmaak van het herinrichtingsplan wordt nu een geschikt ontwerpteam gekozen. Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Het is belangrijk dat we van bij de start de Ekerenaars bevragen over wat ze juist belangrijk vinden voor de kerkomgeving. Deze week loopt er daarom nog een online-bevraging waarbij de 3 ontwerpteams hun plannen kunnen voorstellen. Op basis van onder meer de inspraak van de bewoners zal het meest geschikte team worden gekozen, dat dan verder aan de slag gaat om het herinrichtingsplan te verfijnen. Zo komen we tot het beste resultaat om Ekeren terug een volwaardig centrum te geven.”
 
Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Elke Ekerenaar wordt nu uitgenodigd zijn opinie te geven over deze ontwerpvoorstellen en hopelijk krijgen we veel reacties binnen. Zo kunnen we straks aan de slag met het sterkste ontwerpteam om van dit centrum een écht dorpshart te maken waar men aangenaam, veilig en kwaliteitsvol kan vertoeven in de schaduw van onze prachtige Sint-Lambertuskerk.”
 
Districtsschepen Mick De Maere: “Iedereen kan tot en met dinsdag 15 juni 2021 ter plaatse en online de 3 ontwerpvoorstellen bekijken en meegeven wat ze goed vinden aan een ontwerp, wat er minder goed is en enkele stellingen een score geven. De resultaten van de bevraging maken we als advies over aan de leden van de beoordelingsjury.”
 
Inrichtingsplan
De 3 ontwerpteams kregen de opdracht een wedstrijdvoorstel te maken voor het inrichtingsplan van de kerkomgeving. Het inrichtingsplan bestaat uit een concreet landschaps- en infrastructuurontwerp voor het openbaar domein en de uitvoeringswerken. Het ontwerp moet inzetten op 4 punten:
·         van de kerkomgeving terug hét centrum van Ekeren maken, met plaats om te verpozen en te ontmoeten;
·         het kerkplein zo veel mogelijk vergroenen;
·         de verkeerscirculatie voor alle gebruikers eenvoudiger en veiliger maken;
·         een voor iedereen toegankelijk en kindvriendelijk publiek domein aanleggen.
 
De Ekerenaars kunnen nu mee beoordelen of de ontwerpvoorstellen goed scoren op bovenstaande krachtlijnen.
 
Feedback geven op ontwerpvoorstellen
Ekerenaars kunnen online per ontwerp enkele vragen beantwoorden tot en met 15 juni 2021 via www.ekeren.be. Zo kunnen ze mee richting geven aan de selectie voor het beste voorstel. Wie de ontwerpvoorstellen in het groot wil zien, kan aan de Sint-Lambertuskerk grote infoborden terugvinden.

Foto’s: www.antwerpen.be / Frederik Beyens