Zojuist keurde de provincieraad van Antwerpen een overeenkomst tussen de provincie Antwerpen, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed. Deze overeenkomst bepaalt dat de twee laatste overheden de provincie Antwerpen respectievelijk 1,1 miljoen en 2,9 miljoen euro zullen terugbetalen voor de jarenlange onderhoudswerken aan het patrimonium van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Als gevolg van diverse historische decreten en wetten hebben de provincies verplichtingen tegenover bepaalde geloofsgemeenschappen, waaronder de Rooms-Katholieke kathedrale kerkfabrieken en de aartsbisschop. Omdat het aartsbisdom Mechelen-Brussel zowel een deel van het grondgebied van de provincie Antwerpen, als het volledige grondgebied van de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaat er sinds 1995 discussie over de verdeling van de kosten voor de restauratie en het onderhoud van het patrimonium van het aartsbisdom.

“Concreet gaat het om vijf gebouwen: de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal (Brussel), de Sint-Romboutskathedraal (Mechelen), het Aartsbisschoppelijk paleis (Mechelen), het Refugium van Sint-Truiden (Mechelen) en de aartsbisschoppelijke residentie (Brussel).”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Via een verdeelsleutel werd er bepaald hoeveel elke overheid moet bijdragen in de kosten voor het onderhoud en de restauratie van deze gebouwen. Omwille van onenigheid tussen de verschillende overheden is het merendeel van de kosten echter jarenlang op de schouders van de provincie Antwerpen terecht gekomen.”

Patstelling

Het gevolg was een patstelling die meer dan 20 jaar heeft aangesleept. Sinds 1995 maakt de provincie Antwerpen aanspraak op een terugbetaling vanwege Vlaams- en Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2008 is dit zelfs voor de rechtbank gebracht, die het Antwerps provinciebestuur gelijk gaf. Luk Lemmens: “Nu is er dus eindelijk een compromis. Dit brengt een einde aan meer dan twintig jaar van procedures tussen overheden. De provincie Vlaams-Brabant zal ons 1,1 miljoen euro terugbetalen voor de werken van de laatste 20 jaar en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,9 miljoen euro. Van de provincie Waals-Brabant verwachten we dit voorjaar nog een overeenkomst ter waarde van 421.000 euro. In totaal een mooie financiële opsteker voor het provinciebestuur en dan toch een happy ending voor wat lang een never ending story leek.”