De eerste uitdaging van de Grensparkchallenge is geslaagd!

Elf Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgden samen in de grensstreek voor 150.000m² nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief. Een demonstratieproject in het Nederlandse Terhole droeg met 32.000m² het laatste steentje bij.

Dat nu net deze moeilijke challenge zo snel voltooid werd, is zonder meer een indrukwekkende prestatie. In recordtempo kwam een samenwerking tot stand dankzij de open blik van de landbouwers en het advies van de natuursector.

Gisteren nodigden de ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ projectpartners Vlaamse en Nederlandse landbouwers uit om ideeën en ervaringen uit te wisselen met streekgenoten rond agrarisch natuurbeheer.