De lente is officieel gestart. De eerste struiken staan in bloei en de mezen zijn volop nestmateriaal aan het verzamelen. Tegelijkertijd verspreiden zich foto’s van landbouwvelden die oranje kleuren. Oranje, niet omdat er gewassen groeien maar wel omdat alle begroeiing is doodgespoten. De velden worden ‘klaargemaakt’ om later in te zaaien. Weldra komen ook de buxussen weer in beeld, al dan niet vergezeld van de buxusmot en -rups. We hopen alvast dat jij je kan bedwingen en de spuitbus in de winkelrekken laat staan. De mezen en alle andere vogels zullen je dankbaar zijn.

SOS Mezen
Vorig jaar ontvingen wij immers veel meldingen van mislukte broedpogingen, vooral van kool- en pimpelmezen. Eén, meerdere of alle jongen liggen dan dood in het nest. Vaak werd een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor pesticiden had aangewend in een poging zijn/haar geliefde buxusplant te redden. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten? Dat willen we weten.

Daarom slaan Vogelbescherming Vlaanderen en Velt vzw de handen in elkaar voor een diepgaand onderzoek. Een uniek onderzoek voor en door burgers. Door jou dus. Vond jij een nestje met dode mezen? Meld het ons en wij zorgen ervoor dat ze in een labo getest worden op de aanwezigheid van pesticiden.
Trof jij een nestje aan met dode mezen? Www.sosmezen.be.
Wil jij meer weten over SOS Mezen of het onderzoek steunen? Www.vogelbescherming.be.