Door de toenemende vraag naar oplaadpalen voor elektrische wagens in Antwerpen, voorziet de stad Antwerpen in twee extra laadpunten in het district Antwerpen en een in Deurne. Binnen de twee maanden worden ze geplaatst.

De oplaadpalen voor elektrische wagens zullen in de Trapstraat en de Jan Baptist Verlooystraat in Antwerpen geïnstalleerd worden. In Deurne krijgt de Venneborglaan een nieuwe oplaadpaal. De concessiehouder Blue Corner plaats telkens een laadpaal met twee laadpunten. In eerste instantie wordt er één van de al aanwezige parkeerplaatsen ingericht als parkeerplaats voor elektrische wagens.

Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy benadrukt het belang van de extra laadpalen: “De omschakeling naar meer elektrische wagens is nodig om de vervuilende uitstoot van wagens tegen te gaan. Als we willen dat meer mensen dit type wagen gebruiken, moeten we ook zien dat onze stedelijke infrastructuur, inclusief voldoende laadpalen, hieraan is aangepast.”

“Elektrische wagens zijn bij uitstek geschikt voor de stad. Daarom juichten wij elk initiatief toe dat op lange termijn de stadsmobiliteit vergroent”, zegt Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter Deurne.
Sinds oktober 2016 kunnen bewoners een aanvraag indienen om een laadpaal te laten plaatsen in de buurt van hun woning of werkplek. De stad bekijkt dan of ze aan de vraag tegemoet kan komen. Bij aanvragen hanteert de stad het principe ‘paal volgt wagen’: er wordt pas een laadpunt geplaatst als er effectief vraag is naar elektrische laadinfrastructuur op een bepaalde plaats. Zo vergroot de rentabiliteit van de laadpalen en worden parkeerplaatsen niet onnodig gereserveerd voor e-rijders.
De belangrijkste voorwaarden voor de plaatsing van een laadpaal zijn:
De aanvrager woont of werkt in Antwerpen.
Er is nog geen oplaadpunt in de buurt (bijvoorbeeld in een ondergrondse parkeergarage of buurtparking).
De bezitter kan het voertuig niet opladen aan zijn eigen woning.
Het voertuig heeft een minimaal elektrisch bereik van 50 kilometer.
De aanvrager is bereid een abonnement af te sluiten bij Blue Corner, de laadpaalleverancier.

De exacte voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.parkereninantwerpen.be.