Vanaf 12 november wijzigt de dienstverlening aan de loketten in Antwerpen. De loketmedewerkers zullen werken in vaste teams die elkaar afwisselen in front-office en back-office taken, zodat de dienstverlening ook in coronatijden maximaal kan gebeuren. Bewoners van Linkeroever worden voor een afspraak tijdelijk doorverwezen naar andere stadsloketten die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. In Berendrecht zal het stadsloket nog maar 1 dag per week geopend zijn. Bewoners kunnen uiteraard ook een afspraak maken in de andere loketten en verschillende producten online of telefonisch aanvragen. Op deze manier wil de stad de veiligheid en de dienstverlening waarborgen.
 
Omwille van de coronamaatregelen werken de stadsloketten nog steeds uitsluitend op afspraak. Vanaf donderdag 12 november voert de stad Antwerpen nog enkele aanpassingen in.
 
Om de dienstverlening voor de inwoners maximaal te blijven garanderen, zullen de medewerkers van de loketten in vaste teams werken die elkaar afwisselen in front-office en back-office taken. Door het werken met vaste teams is de kans kleiner dat verschillende medewerkers tegelijk uitvallen en is er een hogere continuïteit in de dienstverlening. Deze maatregel gaat gepaard met extra inzet van medewerkers in digitale en telefonische ondersteuning, zoals bij het stedelijk contactcenter. De inwoners kunnen ook opnieuw beroep doen op gratis levering aan huis: zo blijven de fysieke afspraken maximaal beschikbaar voor dringende producten waarvoor een fysieke verschijning nodig is of voor producten die aan wettelijke termijnen verbonden zijn.
 
Bewoners van Linkeroever worden voor een afspraak tijdelijk doorverwezen naar een ander loket. De stadsloketten in Antwerpen-Centrum, Berchem, Borgerhout en Merksem zijn vanuit Linkeroever vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. In Berendrecht kunnen bewoners voortaan nog 1 dag per week op afspraak terecht aan de loketten, afwisselend op dinsdag of woensdag. Burgers kunnen ook steeds een afspraak maken in de andere stadsloketten.
 
Niet voor alle dienstverlening is een fysieke afspraak nodig. Heel wat documenten en attesten kunnen immers digitaal of telefonisch op het nummer 03 22 11 333 aangevraagd worden.
 
Alle informatie staat op www.antwerpen.be.

Foto: Woodmonkey / www.antwerpen.be