Een slimme koelkast die jou vertelt welke boodschappen je moet doen. Spitsvondige domotica die je via je smartphone bedient. Hoe veilig is the internet of things?

Coördinator van de overlegmomenten op Campus Vesta is Ivo Schoeters van politiezone Rupel. “Technologie gaat snel en dat is fantastisch! Alleen hebben consumenten vaak een eindeloos vertrouwen in die technologie. Een huis vol domotica kan voor slimme inbrekers een droom zijn: via zo’n koelkast kunnen ze eventueel je huis hacken en je elektrische garagepoort openen. Ook met domotica moet je verstandig omgaan, zodat het je net helpt om je huis beter te beveiligen. Om mee te zijn met al die nieuwe tendensen, initiëren wij kennisdeling. We nodigen bijvoorbeeld geregeld fabrikanten van domotica, inbraakwerend materiaal, politieprofessionals van de afdeling cybercrime, enzovoort uit. Deze week focussen we ons in ons overleg op the internet of things, de stand van zaken van het alarmeringsplatform be-alert waarop burgers zich kunnen inschrijven en het voorbereiden van de antidiefstalcampagne 1 dag niet.”
Woninginbraken: 1 dag niet!
Al vier jaar op rij wordt 1dagniet georganiseerd. De FOD Binnenlandse Zaken, Federale Politie, provincies, politiezones, gemeenten en burgers verenigen zich tijdens deze nationale dag tegen woninginbraken: ‘1 dag niet’. Ook gouverneur Cathy Berx ondersteunt deze campagne. Het doel van de campagne is dat burgers zich de vraag moeten stellen wat ze zelf kunnen doen om een inbraak te voorkomen. En dat is veel, zo weten preventiespecialisten. Het gaat van het inbouwen van veiligheid bij het (ver)bouwen van een woning, het goed sluiten van ramen en deuren, tot het onderhouden van een sociaal netwerk.
Sophie Van Ostaeyen, attaché preventie, licht de cijfers toe tijdens de rondetafelbijeenkomst. “De 1dagniet-campagne was in 2016 met niet minder dan 677 initiatieven in België een echt succes, dat is namelijk een absolute toename in vergelijking met de vorige edities! Bedoeling is om burgers, buren, ondernemers, scholen, verenigingen… te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden. Dat kan gaan van het bijwonen van een infoavond rond diefstalpreventie tot het opstarten van een Facebookpagina met allerlei tips voor je eigen straat of een veiligheidswandeling in de wijk. Op de website www.1dagniet.be kan iedereen zijn eigen initiatief posten en staan tal van preventietips en originele ideeën van andere initiatiefnemers.”
‘1 dag niet’ vindt in het najaar plaats bij de overschakeling naar de donkere maanden, omdat er vanaf dan een verhoogd risico op woninginbraken is. Van Ostaeyen: “Het doel van de campagne is de algemene waakzaamheid aan te wakkeren en te laten zien dat je een woning met eenvoudige en goedkope maatregelen al heel wat veiliger maakt.”
Diefstalpreventie is teamwork
‘Als ze bij je willen binnen zitten, doen ze dat toch: klopt dat?’ Volgens Van Ostaeyen staat het vast dat de politie het niet alleen kan opnemen tegen woninginbraken. Burgers moeten er ook zelf iets aan doen. Op de websitewww.1dagniet.be vind je tal van tips om je woning beter te beveiligen. “Je kunt zelf heel het jaar door van je politiezone gratis anti-inbraak advies krijgen, zelfs bij je thuis. Vaak blijkt dat achterdeuren niet gesloten zijn en dat mensen sleutels verstoppen op voorspelbare plaatsen. Toch moet je weten dat er een aantal factoren meespelen in de inbraakcijfers. Zo was er tussen 2012 en 2015 een sterke daling van de goudprijs (juwelen). Een kilo goud was in 2012 nog 41.700 euro waard en in 2015 nog slechts 33.600 euro. Criminaliteit verschuift ook steeds meer richting cybercrime. Inbrekers zitten dan niet meer fysiek in je huis, maar breken in je privéleven in via je computer.”
Denk bij verbouwen aan diefstalpreventie
Volgens Ivo Schoeters van politiezone Rupel wordt er nog altijd te weinig aandacht besteed aan het preventieve luik. “Je moet op voorhand aan beveiliging denken en niet wachten tot een inbreker of een hacker binnendringt. Als je bouwt of verbouwt kun je meestal tegen een geringe meerkost je woning veiliger maken door er goed over na te denken. Dat is het moment om advies in te winnen bij je lokale politiezone!”