De thans net 150 jarige Willembrug (1869) is de oudste nog bestaande Antwerpse draaibrug met ongelijke armen. Ze is echter fel verwaarloosd sinds ze buiten dienst gesteld werd wegens de breuk der taats (alias “de kletskop”) op 20 mei 1988.

Het pas in 1974 geïnstalleerd olie-elektrisch bewegingsmechanisme van de brug werd verplaatst naar de nabije Nassaubrug. Omdat daar de puddelijzeren cilinder van het oud systeem, dat met 50 bar koud dokwater werkte, gebarsten was en niet lasbaar bleek.

De Willembrug werd op 13-09-1996 beschermd als monument.

Volgens  Artikel 6.4.1. van het Decreet Onroerend Erfgoed zijn de eigenaars,  zakelijkrechthouders en gebruikers van een beschermd goed ertoe gehouden om het in goede staat te houden, door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerken. 

Foto: www.vvia.be