Vier innovatieve Belgische start-ups met positieve milieu-impact ontvangen een filantropische financiële steun van in totaal € 150.000.

Voor het zesde jaar op rij selecteerde de SE’nSE-jury (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship Fund) vier beloftevolle jonge ondernemingen met een grote positieve impact op het milieu. De vier start-ups ontvangen in totaal 150.000 euro aan zaaikapitaal, in de vorm van converteerbare ondergeschikte leningen.

De Stichting voor Toekomstige Generaties  kan deze financiële steun verlenen dankzij de bijdrage van het SE’nSE Fonds, opgericht door Pierre Mottet (IBA) waarna het Aether Fonds voor Toekomstige Generaties en de Eurofins Foundation zich ook aansloten.

Bright Energy, Ecopoon, Toqua en Tulipal.

Foto: www.stg.be/sense