Afgelopen donderdag controleerde de verkeerspolitie het vrachtverkeer ter hoogte van de Boomsesteenweg. Drie chauffeurs hadden hun vrachtwagen of lichte vrachtauto te zwaar geladen en betaalden een administratieve inning van 400 euro. Omwille van de verkeersveiligheid moesten ze wat te veel geladen was, af- of overladen.

Bij twee vrachtwagens was de lading niet goed vastgemaakt. De bestuurders ervan moesten respectievelijk 350 en 1 500 euro aan onmiddellijke inning betalen. Twee chauffeurs zijn betrapt op het rijden zonder een bestuurderskaart en twee anderen hadden inbreuken begaan tegen de rij- en rusttijden. Eén firma had geen vergunning om bezoldigd vervoer te doen voor derden, wat resulteerde in 1 500 euro aan onmiddellijke inningen. Bovendien moest een andere transporteur komen om de lading te vervoeren.

Twee bestuurders werden betrapt toen ze niet in orde waren met het rijbewijs. Een van hen bestuurde een voertuig zonder het nodig geneeskundig onderzoek te hebben ondergaan en de andere zonder dat hij het opgelegde herstelexamen heeft afgelegd na een rijverbod. De laatste chauffeur gaf bij aanvang van de controle nog een valse naam op. Het voertuig dat de man bestuurde, is op last van de Procureur in beslag genomen en de man zelf werd gearresteerd.

Tenslotte werden er nog twee mensen betrapt op het gebruik van hun gsm tijdens het rijden. Zij zullen het proces verbaal van deze vaststelling thuis ontvangen.

Foto: www.politieantwerpen.be