Onder druk van de digitalisering moeten culturele en creatieve organisaties hun manier van werken herdenken. Zowel op Europees als op lokaal niveau is het vinden van een vernieuwend businessmodel het nieuwe buzz word in de culturele sector.
Een business model is meer dan een verdienmodel: je vertrekt van de waarden die je wil overbrengen en voor wie. En dan denk je na over de juiste partners, de gepaste kanalen en middelen. Nu iedereen op zoek is naar aanvullende financieringsbronnen, kan een businessmodel een handige manier zijn om op een holistische manier na te denken over de architectuur van je eigen organisatie.
Tijdens het colloquium cultuurmanagement staan we stil bij het conceptbusinessmodel en laten we interesting practices aan bod komen uit verschillende sectoren.

Praktische info
Woensdag 22 mei 2019
Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Prijs: € 45. In de prijs is het boek inbegrepen dat na het colloquium verschijnt bij LannooCampus.
Www.uantwerpen.be