Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?

De brieven spreken tot de verbeelding en bieden meer inzicht in de persoon Plantijn én in de zestiende eeuwse tijdsgeest met thema’s die ook vandaag nog brandend actueel zijn zoals internationale handel, oorlog, censuur, reputatieschade, vader-dochter relaties …
FOCUS-EXPO
Verspreid tussen de vaste opstelling van het museum kom je 8 brieven van Plantijn tegen. Elke brief wordt getoond op de manier waarop Plantijn die neerpende. Inclusief doorhalingen, correcties en vlekken. De mens van vlees en bloed wordt des te tastbaarder wanneer je als bezoeker de woorden leest vanuit hetzelfde standpunt als de schrijver die ze meer dan vier eeuwen geleden neerschreef. Naast elke brief vind je ook bijhorende historische stukken en illustraties.
 
DE STEM VAN TOEN, DOOR ANTWERPENAAR VAN NU
Acht jonge Antwerpenaars geven Plantin even zijn stem terug door de woorden uit te spreken die hij ooit neerpende.
Net zoals elke letter in de drukkerij exact juist moet staan, koos Plantin zijn woorden goed en pende hij zijn zinnen precies neer zoals het in die tijd hoorde. Maar we weten uiteraard niet hoe Plantin zelf klonk. Daarom laten we de stem van de Antwerpenaar van nu aan het woord. Via jongeren die vandaag de dag hier aan het begin staan van hun toekomst. Zoals Plantin ook ooit aan het begin van zijn eigen carrière stond in het voor hem onbekende Antwerpen.

Geen makkelijke opdracht, gezien de vaak zwaarwichtige zinnen, ingewikkelde zinconstructies en het taalgebruik uit de tijd van Plantin. Vier jongeren van Sint-Willebrord – Heilige Familie in Berchem, en vier jongeren van jeugdwerking Habbekrats ForTeens in Plantijns eigen wijk Sint-Andries, gingen de uitdaging aan. Met wroeten en wringen legden ze hun tongen in een knoop om de zinnen van Plantin tot leven te wekken. 

Foto’s: www.museumplantinmoretus.be / Ans Brys