District Borgerhout zet volop in op het ontharden van hun openbaar domein en het tegelijk zo veel mogelijk te vergroenen. Waar het kan, worden stenen weggehaald en vervangen door planten en waterdoorlatende ondergrond. Heel wat projecten zijn een onderdeel van het stedelijke project ‘Antwerpen Breekt Uit’, maar daar bovenop gaat District Borgerhout nog een stap verder om hun dichtbevolkte district klimaatrobuust te maken. Zo werden 4 nieuwe onthardingsprojecten opgeleverd en legt het district zichzelf een vergroeningsnorm op bij elke nieuwe heraanleg.
 
Groene oase in de Van Leentstraat
In de Van Leentstraat deed het district een intensief inspraaktraject. Op vraag van bewoners creëerden ze verschillende plantvakken met gevelbescherming en 194m² stenen werden opgebroken op het woonerf. Er volgt nog een aanplantactie, samen met buurtbewoners. Zij zullen in de toekomst het onderhoud van hun groene oase op zich nemen. Zij kunnen steeds rekenen op advies en ondersteuning van het district.
 
Een veiligere en groene Oudstrijderstraat
De omgeving aan de schoolpoort van basisschool Kleine Muze werd verkeersveiliger gemaakt. Tijdens deze wegenwerken werden meteen nieuwe bomen en geveltuinen voorzien. Zo kwamen er 6 nieuwe bomen en over de hele lengte van de voor- en zijgevel van de school wordt gevelgroen geplant.
 
Plantvakken verhinderen foutparkeren Ferdinand Berckmansstraat
Op het woonerf aan de Ferdinand Berckmansstraat werden de plantvakken van verschillende bomen samengevoegd tot één groot plantvak. Om het foutparkeren tegen te gaan, zijn ook de andere plantvakken vergroot. In totaal werd zo 65m² ruimte onthard.
 
Groene Delta in de Kroonstraat
De vernieuwde Kroonstraat is naast verkeersveiliger ook groener geworden. Er werden 9 nieuwe bomen aangeplant. Deze bomen hebben grotere boomspiegels en zo geeft het district hen een betere groeikans. De buurtgroep Groene Delta moedigt, met ondersteuning van het district, de buurt aan om samen te ontharden en vergroenen. Ze organiseren actiedagen waarbij buurtbewoners samen de handen uit de mouwen steken en zo samen geveltuinen kunnen creëren.
 
Maximale inplanting geveltuinen als norm
Het district legt zichzelf een vergroeningsnorm op bij de heraanleg van lokale straten. Bij elke nieuwe heraanleg wordt er tegen de gevellijn maximaal plaats voorzien voor geveltuinen. De strook tegen de gevels wordt daarbij aangelegd als geveltuin.  Wanneer de bewoner dit niet wenst, wordt de geveltuin opnieuw toegelegd met tegels maar wel bovenop de waterdoorlatende ondergrond. Wil de bewoner in de toekomst toch een geveltuin, dan hoeft het district enkel de tegel weg te nemen en kunnen ze direct starten met aanplanten. Bovendien ondersteunt het district bewonersinitiatieven die Borgerhout mee willen vergroenen. Dat kan door een buurtboom te adopteren, een boomspiegel te verzorgen en zoveel meer. Wil jij ook met je buren aan de slag?
 
Meer info op : www.borgerhout.be/borgerbouwers.