In dit spannend jaar waarin president Trump al of niet herkozen wordt, nemen Monika Triest (auteur), Marc van de Looverbosch (VRT journalist) en Rik Coolsaet (em. prof. internationale politiek) u mee naar de verzetsbewegingen, van vroeger tot nu, in de Verenigde Staten.

Tussendoor zullen Nele Van Parys en Jokke Schreurs voor u strijdliederen aanzetten.

Tijdens onze gezellige receptie kan u napraten en een gesigneerde boek aankopen.

Dinsdag 3 maart 2020 om 20 uur. Toegang is gratis.

Organisatie: Masereelfonds Antwerpen met ondersteuning  van De Groene Waterman, uitgeverij Vrijdag en VFL

Het thema:
De progressieve bewegingen in de VS zijn nauwelijks bekend, zowel in eigen land als in Europa. Ook de manier waarop mei ‘68 zich in de VS manifesteerde is zo goed als verdwenen uit het collectieve geheugen. Op deze avond krijgt u een overzicht van meer dan een eeuw verzet in de VS. Sinds het begin van de twintigste eeuw, de burgerrechtenbeweging, de Afro-Amerikanen, de ‘movement’ van mei ‘68, het ontluikende feminisme, Black Power, de sterke anti-Vietnam beweging tot de verzetsbewegingen sinds president Trump aan de macht is.

Prof.dr.Monika Triest startte haar loopbaan als licentiate klassieke filologie aan de universiteit van Gent, reisde daarna zowat de wereld rond en behaalde haar doctoraat in de onderwijskunde aan de University of Cincinnati, Ohio, USA.
Ze legde zich toe op multidisciplinair en intercultureel onderzoek naar de positie van vrouwen en richtte de eerste cursussen Vrouwenstudies op in USA in de jaren 1970.
Terug in België doceerde ze aan meerdere instellingen van hoger onderwijs en behaalde de eerste leerstoel vrouwenstudies aan de universiteit van Amsterdam eind jaren 1980.
Ze publiceerde verschillende historische studies over de positie van vrouwen in de wereld. Ze beschrijft onder meer hoe veranderingen in de positie van vrouwen slechts mogelijk waren dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen en bewegingen.
Voor haar boek ‘Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn?’ putte ze uit haar ervaring als activiste, schrijfster en onderzoeker. Het resultaat is een overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het feminisme in België.

Het ontstaan van het boek.
Voor haar recentste boek ‘Het Andere Amerika’ reisde Monica begin 2019 terug naar het land waar ze ooit had gewoond. Ze bezocht vrienden en collega’s met wie ze van 1968 tot 1977 actie voerde tegen de oorlog in Vietnam, tegen racisme en uitbuiting, voor de Zwarte en Latino beweging, en tegen de talloze verdachtmakingen van de staat tegenover vooruitstrevende personen en organisaties. Hun doel was om een nieuwe samenleving creëren, waarbij de verzetsbewegingen uit het verleden – die in dit boek uitgebreid aan bod komen – een grote inspiratiebron vormden. De VS kennen immers een lange traditie van verzet, maar die geschiedenis wordt zelden verteld.
Vandaag is ‘progressief’ Amerika weer springlevend. Uiteenlopende groepen voeren actie tegen de macht van het grote kapitaal, tegen de verrechtsing, tegen discriminatie, tegen racisme en tegen seksisme. Met een president die alles op zijn kop zet en de democratie zelf en de wereldvrede bedreigt, zijn de lessen uit het verleden dan ook uiterst kostbaar.
‘In deze welkome bijdrage voert Monika Triest die lange geschiedenis terug tot de late negentiende en begin twintigste eeuw. Ze toont onze Europese zusters en broeders een ander Amerika en schenkt hen daarbij hopelijk een nieuw perspectief, want gezien de huidige bewoner van het Witte Huis hebben wellicht velen onder hen al vaak het hoofd geschud in wanhoop en ongeloof.’

Het boek: 22,50 euro – 20,25 euro voor aandeelhouders – Uitgeverij Vrijdag 

Foto: www.groenewaterman.be

De Groene Waterman | Wolstraat 7 | 2000 Antwerpen | Tel. 03 232 93 94 
Openingsuren: van maandag t.e.m. zaterdag – van 9.30 u. tot 18 u.
groenewaterman@groenewaterman.be