In november werden twee beelden uit de collectie Kunst in de Stad opnieuw in de publieke ruimte geplaatst. Het gaat om De Boodschapper (1955) door Ossip Zadkine en Moeder en Kind (ca. 1980) door Jozef J. Peters. Deze plaatsingen passen binnen het beleid van de Kunst in de Stad werking van het Middelheimmuseum, die zich ontfermt over de monumenten, standbeelden en kunstwerken in de publieke ruimte van de stad.

Naast het onderhouden en onderzoeken van de collectie, wordt ook ingezet op het verbeteren van de presentatie en zichtbaarheid ervan. Hierbij wordt veel belang gehecht aan het vergroten van de waardering en een betere spreiding van de bestaande collectie. De twee nieuwe plaatsingen illustreren hoe hedendaagse stadsontwikkeling hand in hand kan gaan met de (her)waardering van historische erfgoedstukken. Kunst in de Stad beschouwt deze collectiemobiliteit als een belangrijke methode om meer kunst in de publieke ruimte te voorzien, naast het uitschrijven van nieuwe permanente kunstopdrachten, tijdelijke projecten, en aankopen (zie verder in dit persbericht).  

Ossip Zadkine, De Boodschapper, 1955, brons, 260 x 65 x 110 cm
Locatie: Droogdokkenpark, 2030 Antwerpen
Over dit werk: na decennialang in het industriële havengebied te hebben gestaan, krijgt het beeld van Ossip Zadkine (Wit-Rusland, 1890 – 1967) nu een locatie dichter bij de bewoners en bezoekers van de stad: het nieuw aangelegde Droogdokkenpark, net ten noorden van het Eilandje. Zadkine, wiens werk tevens aanwezig is in het kunstpark van het Middelheimmuseum, wordt beschouwd als één van de belangrijkste naoorlogse beeldhouwers. Als zodanig is De Boodschapper kunsthistorisch één van de meest waardevolle werken in de Kunst in de Stad collectie, en verdient het dus een locatie die deze waarde onderstreept.

In 1959 werd het beeld aan de stad geschonken door M. Naessens en F. Bertrand, beheerders van de toenmalige Bank van Parijs en de Nederlanden. In de schenkingsbrief formuleerden zij de wens dat het beeld “een eerste groet zou zijn van Antwerpen aan de schepen van alle naties die Antwerpen aandoen.” Deze oorspronkelijke intentie wordt met de nieuwe locatie in het Droogdokkenpark aan de Scheldebocht nog steeds ingelost: het beeld – een bronzen menselijke figuur die in zijn armen een boot, een tempel, een aquaduct en enkele miniatuurfiguren draagt – kijkt uit over de rivier, richting de haven.

Jozef J. Peters, Moeder en Kind, ca. 1980, brons, 120 x 32 x 30 cm
Locatie: Moorkensplein, 2140 Antwerpen (foto)

Over dit werk: Moeder en Kind is een intiem beeld dat een vrouwelijke figuur afbeeldt die op haar schouder een kind draagt. Het werd vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer Jozef J. Peters (België, 1927 –  1983) die zijn opleiding genoot aan de Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Later werd Peters ook directeur van de Gemeentelijke Academie te Mortsel. Het kunstwerk werd ingehuldigd op het Moorkensplein op 14 juni 1980 door toenmalig gemeenteburgemeester Dirk Stappaerts. De terugplaatsing van het beeld vormt de bekroning op het nieuw ontworpen en aangelegde Moorkensplein. De originele sokkel werd op basis van archieffoto’s opnieuw gemaakt, en ook de patina van het bronzen beeld werd hersteld.

Foto: Jozef J. Peters tijdens de plaatsing van Moeder en Kind, Moorkensplein,14 juni 1980, fotograaf ongekend / www.middelheimmuseum.be / www.antwerpen.be