Bastiaan Vandendriessche studeert binnenkort af in Kleinkunst aan het Conservatorium van Antwerpen.
Met ‘De fuut’ maakt hij een theatervoorstellingter ere van de Zeescouts, ter ere van Leda en Emma, en ter ere van Nabokov.
Peter Seynaeve is coach.

01/03 Zuidpool Lange Noordstraat 11 – 2000 Antwerpen
onthaal@zuidpool.be-www.zuidpool.be