De drukke verkeersas Van Ertbornstraat – Quellinstraat – Maria-Theresialei is een belangrijke verbinding voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Om de veiligheid en het comfort voor zowel de fietsers als de voetgangers te verbeteren én om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren, plant het district Antwerpen een grondige herinrichting. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers en groen. Het eerste concept moet nu, samen met de opmerkingen uit de buurt en de mobiliteitsvoorwaarden vanuit de stad, verder uitgewerkt worden naar een voorontwerp.
De as Van Ertbornstraat – Quellinstraat – Maria-Theresialei is voor fietsers en voor het openbaar vervoer een belangrijke verbinding naar onder andere de winkelas De Keyserlei – Meir, de Franklin Rooseveltplaats of het station Antwerpen-Centraal. Dagelijks maken heel wat pendelaars en scholieren gebruik van deze route.
Momenteel is de infrastructuur verouderd en niet voldoende voorzien op deze verkeersstromen. De fietspaden ontbreken of zijn te smal, er zijn te veel mogelijke conflicten met het drukke busverkeer en in de Maria-Theresialei zorgt het dwarsparkeren tussen de bomen voor conflicten met het doorgaande verkeer. Daar willen de stad en het district snel verandering in brengen.
 
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Om het comfort en de veiligheid voor de fietsers en de voetgangers te verhogen, krijgen de drie straten aan beide kanten nieuwe fietspaden en zorgt meer groen in de straten ervoor dat je rustig langs de winkels kan flaneren. Met deze herinrichting sluiten we bovendien mooi aan op de nieuwe Franklin Rooseveltplaats en de Frankrijklei.”
 
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
“Vorige dinsdag konden de bewoners en de gebruikers van de straat de eerste plannen al inkijken en hun opmerkingen meegeven. Met deze opmerkingen en de goedgekeurde mobiliteitsvoorwaarden gaat het district aan de slag om het eerste concept verder uit te werken naar een voorontwerp”, vertelt Paul Cordy, districtsburgemeester Antwerpen. “Het voorontwerp en het definitieve ontwerp zullen opnieuw worden afgestemd met de bewoners en de gebruikers. Daarna kan het district deze herinrichting, goed voor 1,2 miljoen euro, inplannen.”
 
De Quellinstraat en de Van Ertbornstraat krijgen aan beide kanten van de rijweg een enkelrichtingsfietspad van 2 meter breed.  De voetpaden blijven voldoende breed om rustig langs de winkels te flaneren. Tussen het fietspad en de rijweg zorgt een strook van een halve meter voor een veiligheidszone tussen de fietsers en het autoverkeer. Ter hoogte van de school in de Quellinstraat, het operagebouw en het cinemacomplex in de Van Ertbornstraat zijn de voetpaden iets breder met ruimte voor nieuwe bomen, een banken of fietsenstallingen.
Na de werken Noorderlijn kan een groot deel van de wachtende bussen in de Quellinstraat terug verhuizen naar de Franklin Rooseveltplaats en naar een nieuwe wachtzone in de Quinten Matsijslei, aan de kant van de park. Hierdoor kan er in de Quellinstraat en de Van Ertbornstraat telkens aan één kant van de straat in een parkeerstrook met bomen voorzien worden. In de Quellinstraat zorgen een asverschuiving in de rijbaan rijbaan en een permanente snelheidsbeperking tot 30km/uur  voor een duidelijke markering ter hoogte van de school. Zo worden de Quellinstraat en de Van Ertbornstraat een stuk overzichtelijker en veiliger voor alle gebruikers.
 
De Maria-Theresialei op haar beurt krijgt aan beide kanten een fietspad van 1,75 meter met een veiligheidszone van een halve meter tussen de fietsers en het autoverkeer. Richting Frankrijklei blijven de drie rijstoken behouden, richting stadspark wordt in twee rijstroken voorzien. Met de aanleg van een ventweg tussen de bestaande bomen in de middenberm wordt niet alleen het parkeren een pak veiliger, maar krijgen de bomen ook meer ruimte.
Ten slotte worden ook de kruispunten compacter, overzichtelijker en met meer opstelruimte voor wachtende fietsers gemaakt. Zo verdwijnt op het kruispunt met de Maria-Theresialei de afslag voor het autoverkeer net voor de verkeerslichten, de zogenaamde bypass, richting Quinten Matsijslei. Verder onderzoek moet uitwijzen of de aparte afslagstroken ook weg kunnen om meer ruimte te maken. Een slimme lichtenregeling op het kruispunt zorgt ervoor dat het verkeer naar de nieuwe tunnel onder het Operaplein wordt geleid en er minder verkeer de Via Sinjoor kruist. Op het kruispunt met de De Keyserlei zorgt vierkant groen voor een vlotte en veilige doorstroming van de vele shoppers op de Via Sinjoor.

Foto: www.antwerpen.be