De stad Antwerpen ontwikkelt zich nu al volop als een Smart City, met toepassingen als een e-loket, digitale nummerplaatherkenning en open data. In de toekomst wil de stad een echte topspeler worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon zetten. Daarom keurde het college vandaag een visie- en prioriteitennota Smart City goed.

Met de nota beslist Antwerpen om via slimme technologie oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Het resultaat moet een duurzame en wendbare stad zijn. Een stad waarin het leven van burgers, bedrijven, brains en bezoekers makkelijker is, met een efficiënt bestuur en een nog betere dienstverlening.

Vijf prioriteiten
De stad Antwerpen zal met de slimme technologie vooral inzetten op:
een verdere digitalisering van haar werking en dienstverlening;
het faciliteren van een ecosysteem voor (digitale) innovatie;
het bevorderen van de samenwerking tussen de nieuwe economie en de bestaande sterkhouders (de haven, retail, petrochemie …)
het creëren van toegevoegde waarde voor burgers, bedrijven, studenten en bezoekers in de stad;
iedereen meekrijgen in het digitale verhaal.
Daarbij staan vijf prioritaire thema’s hierbij voorop: mobiliteit, veiligheid, efficiënt bestuur, slimme burgers en duurzaamheid.