Sinds 1 mei 2017 is het in de grootste stad van Vlaanderen niet (meer) toegelaten om op locaties met een openbaar karakter in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Er is dus een einde gekomen aan het beeld van mensen die met een kerkuil, een woestijnbuizerd of eender welke andere roofvogel of uil door de straten wandelen om de aandacht van het publiek te trekken. Ook het organiseren van fotosessies met roofvogels en uilen op braderijen of andere evenementen is voortaan verboden, evenals het houden van roofvogeldemonstraties en -shows. Dit verbod is uiteraard niet van toepassing op het vrijlaten van gerevalideerde wilde roofvogels en uilen door de Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s), erkend door de Vlaamse overheid, hoewel dergelijke vogels meestal in uitgestrekte natuurgebieden worden vrijgelaten.
Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder blij met de beslissing van het stadsbestuur om dit verbod op te nemen in zijn politiecodex. De vereniging voert al een paar jaar campagne tegen het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap en tegen alle publieke activiteiten waarbij roofvogels en uilen worden opgevoerd. Ze doet dat onder de slogan “Alleen uilen kopen echte uilen”. De populariteit van roofvogels heeft er, samen met wijzigingen in de internationale regelgeving, voor gezorgd dat deze dieren steeds meer in gevangenschap worden gehouden als gedomesticeerde dieren.

Demonstraties met roofvogels en uilen rijzen de laatste jaren overal als paddenstoelen uit de grond. Het aanbod en de diversiteit aan activiteiten en demo’s met roofvogels en uilen zijn nauwelijks bij te houden: valkerijworkshops, bedrijfsopeningen, teambuildingactiviteiten, braderieën, (avond)markten, kinderfeestjes, opendeurdagen in scholen en bedrijven, in bejaardentehuizen, kasteelfeesten, in functie van spreekbeurten, tijdens huwelijksmissen waarbij de roofvogel de trouwringen aanbrengt, in dierentuinen en -parken, enz.

Het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap, hetzij door particulieren als liefhebberij, door verzamelaars, door handelaars/kwekers in functie van winstbejag of door valkeniers ten behoeve van jacht, bestrijding, pure hobby of in het kader van roofvogeldemonstraties, is achterhaald en niet meer van deze tijd. Er zijn te vaak welzijnsproblemen en door het regelmatig ontsnappen van deze vogels treedt faunavervalsing en verstoring op in de natuur. Bovendien wordt de roofvogelhandel in verband gebracht met illegale praktijken zoals het roven van eieren en kuikens in de vrije natuur.

Vogelbescherming Vlaanderen ijvert dan ook voor een totaalverbod op het houden van roofvogels in gevangenschap en verwijst daarvoor naar de uitgebreide argumentatie die zij in haar Visie over het houden van roofvogels heeft uiteengezet. In enkele Europese landen geldt er reeds een algemeen verbod (Zweden, Estland, Cyprus). Vogelbescherming Vlaanderen is van mening dat er voldoende alternatieven zijn om te kunnen genieten van deze prachtige en kwetsbare dieren. Wie even met een verrekijker buiten rondloopt, kan zonder twijfel genieten van minstens een torenvalk of een buizerd. En in vele steden — zoals Sint-Niklaas, de thuisstad van Vogelbescherming Vlaanderen — kan je slechtvalken tijdens het broedseizoen aan het werk zien, vaak ook gewoon op je computer via webcams.
Vogelbescherming Vlaanderen hoopt dat deze beslissing een voorbeeld mag zijn voor vele andere Vlaamse steden en gemeenten. Beersel, Beringen, Gent, Halle, Maldegem, Nevele, Oostende, Sint-Niklaas en Tienen maken er nu al effectief werk van. Een aantal roofvogelafdelingen van Vogelbescherming Vlaanderen is ondertussen druk bezig hier het nodige voor te doen.
Foto’s: www.vogelbescherming.be