Als ‘World Book Capital 2004’ treedt Antwerpen toe tot het nieuwe UNESCO-netwerk van Wereldboekensteden. Zo wil de stad haar internationale uitstraling als boekenstad vergroten en delen in de expertise van de andere leden.

Stad Antwerpen ondertekent deze week een charter waarmee ze formeel toetreedt tot het UNESCO-netwerk van Wereldboekensteden. Via een digitaal platform zullen de Wereldboekensteden ‘good practices’ met elkaar kunnen delen ter promotie van lezen en het boek. Onderlinge samenwerking is ook een van de speerpunten. De leden zullen bovendien jaarlijks uitgenodigd worden op een netwerkvergadering in de nieuwe Wereldboekenstad.

In april 2022 nodigde UNESCO alle 23 Wereldboekensteden uit voor een vergadering in Tbilisi in Georgië (Wereldboekenstad 2021) met als doel een netwerk op te starten. Michaël Vandebril, coördinator van Antwerpen Boekenstad en toenmalig artistiek leider van ‘ABC2004’, sloot voor stad Antwerpen aan. Tijdens de vervolgvergadering op 22, 23 en 24 september 2022 in Wroclaw, Polen (Wereldboekenstad in 2016) zullen de deelnemende steden, waaronder Antwerpen, een gezamenlijk charter ondertekenen voor de formele toetreding tot het nieuwe netwerk. Vrijwel 90% van de Wereldboekensteden maakte al de intentie kenbaar om tot dit nieuwe netwerk toe te treden.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Boeken zijn unieke culturele objecten en een ontegensprekelijk onderdeel van het collectieve erfgoed: de vrije toegang tot boeken is een universeel recht, stelt het nieuwe Charter van UNESCO World Book Capital terecht. Steden hebben een cruciale rol te spelen in de ondersteuning van het boek. Met de toetreding tot het netwerk van Wereldboekensteden toont stad Antwerpen haar intentie om het boek en het lezen blijvend te promoten. Het nieuwe BIB-plan en de Boekenmaand in november zijn daar zichtbare voorbeelden van. De toetreding onderstreept ook de internationale uitstraling van Antwerpen als Vlaamse boekenhoofdstad.”

World Book Capital 2004

Begin 2003 werd Antwerpen door een internationale vakjury onder leiding van UNESCO benoemd tot ‘World Book Capital 2004’, wegens haar bijzonder rijke aanbod als boekenstad. Daarmee werd de Scheldestad na Madrid, Alexandrië en New Delhi de vierde Wereldboekenstad. Naar aanleiding daarvan zette de stad met steun van de provincie en de Vlaamse Gemeenschap een uitgebreid programma op onder de noemer ‘ABC2004’. Ook na het wereldboekenjaar is Antwerpen blijven inzetten op zijn literaire beleid. Denk bijvoorbeeld aan de literaire koepelprogramma’s rond Willem Elsschot (2010), Hugo Claus (2018) en Paul van Ostaijen (2021) en het nieuwe BIB-plan dat inzet op taal- en cultuureducatie, leesplezier en competentieontwikkeling.