De stad Antwerpen kiest voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de praktijktesten op de professionele huurmarkt en de arbeidsmarkt op sectorniveau, en gaat in zee met een externe partner voor de uitvoering. Hiervoor werd vandaag het bestek goedgekeurd.
Via de praktijktesten wil de stad een helder zicht krijgen op het aandeel van discriminerende en van niet-discriminerende verhuurders en werkgevers. Er zal worden getest op verschillende criteria die mogelijk leiden tot discriminatie: geslacht, beperking, etnische herkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, …
Met de praktijktesten wil de stad niet met de vinger wijzen maar sensibiliseren. Doel ervan is input leveren voor een verbeterplan, dat inzet op het wegwerken van bewuste en onbewuste discriminatie. Daarna volgt een opvolgmeting, om het effect van de genomen acties te meten.

Tom Meeuws, schepen voor gelijke kansen: “We zijn ons zeer bewust van het feit dat discriminatie bestaat, en dat is onaanvaardbaar. Voor louter die vaststelling hebben we de praktijktesten dus niet nodig. De praktijktesten moeten ons wél inzicht geven in hoe groot het probleem is, op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt, om een gericht beleid te kunnen voeren. Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Het bewustmaken van die processen is een voorwaarde om stappen vooruit te zetten, en het non-discriminatiebeleid scherp te stellen. Tegelijk is het ook belangrijk om duidelijk te maken dat er ook verhuurders en werkgevers zijn die wél openstaan voor de diversiteit in Antwerpen. Niemand is er immers mee gebaat dat negatieve ervaringen bij Antwerpenaars, ertoe leiden dat ze alle hoop op een eerlijke behandeling opgeven. Daarom gaan we actief aan de slag met de resultaten.”

Het potentieel van al het Antwerpse talent maximaal benutten
Antwerpen is een superdiverse stad – niet alleen wat origine betreft (met inwoners van 178 verschillende nationaliteiten), maar ook qua leeftijd, geslacht, geaardheid, levensbeschouwing, het al dan niet hebben van een beperking,… Het is belangrijk al het Antwerpse talent en potentieel op de arbeidsmarkt maximaal te benutten zonder te discrimineren.

Kansen voor huurders en verhuurders
Discriminatie op de huurmarkt hypothekeert ook de doelstelling uit het bestuursakkoord om ‘aan iedereen de kans te geven een succesvolle wooncarrière uit te bouwen’. Het belemmert de zoektocht van potentiële huurders in een vrije huurmarkt.

Een gericht non-discriminatiebeleid
Discriminatie gebeurt niet altijd bewust of intentioneel. Voor de kandidaat-werknemer of -huurder én de stad die er kansen door mist, is de impact echter dezelfde. Het objectief in kaart brengen en kwantificeren van discriminatie via praktijktesten is een manier om een helder zicht te krijgen op het aandeel van discriminerende, en van niet-discriminerende verhuurders en werkgevers, als basis voor een gericht non-discriminatiebeleid. Alle kansen maximaal benutten, is immers in ieders belang.