AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, lanceert een oproep voor een ontwerpteam dat gezinsvriendelijk wonen aan het Houtdok moet mogelijk maken. Het gaat om een pilootproject dat kadert in de ruime ontwikkeling van het Eilandje en de Cadixwijk.
Het gekozen ontwerpteam zal een ruimtelijk kader uittekenen voor twee bouwblokken aan het Houtdok, met de focus op gezinnen. AG VESPA zal zelf circa 25 wooneenheden op één van de percelen ontwikkelen als proefproject van het Antwerps Woonmodel, met een erfpachtovereenkomst. Schepen voor wonen en voorzitter van AG VESPA Fons Duchateau: “Met dat woonmodel wordt de koper eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar het op staat. Doel is om gezinnen een betaalbare woning aan te bieden in de stad.”
 
Flexibel en kindvriendelijk
Met dit project zet AG VESPA in op een vernieuwende typologie van gezinsvriendelijk gestapeld wonen. De woningen zullen flexibel in te richten zijn, aanpasbaar aan de wisselende noden van een gezin, met ook kindvriendelijke buitenruimten en faciliteiten.
 
Gezinnen aantrekken
De stad wil met haar woningaanbod een evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstelling creëren. Dat bevordert een sociaal en financieel evenwicht binnen de stad. Duchateau: “We willen iedereen de kans geven om een succesvolle wooncarrière uit te bouwen in Antwerpen. Dat doen we met een gevarieerd woonaanbod, door efficiënt en slim te bouwen, door nieuwe modellen te ontwikkelen zoals het Antwerps Woonmodel en door hulp en informatie te geven.” Gezinnen met kinderen vormen daarbij één van de doelgroepen.
 
In 2018 werd een analyse gemaakt van de ontwikkelingen op het Eilandje, meer specifiek in de Cadixwijk. De cijfers toonden aan dat er, in verhouding tot andere buurten en tot de stad in het algemeen, opvallend weinig gezinnen wonen. De bevolkingssamenstelling in de Cadixwijk bestaat slechts voor 12% uit huishoudens met 1 of meer kinderen, terwijl het cijfer voor de stad meer dan dubbel zo hoog ligt: 30% gezinnen met kinderen. Toch biedt de buurt veel potentieel voor die doelgroep. Vandaar dat het Antwerps Woonmodel als eerste wordt uitgetest in de Cadixwijk en met de focus op gezinnen. Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “We werken verder aan de structurele ontwikkeling van het Eilandje als leefbare wijk. Zo willen we de huidige en toekomstige bewoners voldoende woonkwaliteit bieden en zorgen we dat er voldoende groen en ruimte is. Daarnaast houden we de wijk ook levendig door naast wonen een voldoende gemengd functieaanbod te bieden.”
 
Buurtmoment
AG VESPA en de stad lichten de verschillende plannen voor de Cadixwijk in september uitgebreid toe aan de buurtbewoners. Zij ontvangen voor dit infomoment binnenkort een uitnodiging in hun brievenbus.
 
Oproep ontwerpteams
Ontwerpteams kunnen een aanvraag tot deelneming indienen tot 30 september 2019.
Meer informatie over de oproep rond gezinsvriendelijk wonen in de Cadixwijk staat op www.agvespa.be.
 
Ook over de ontwikkeling van de Cadixwijk in het algemeen is daar informatie terug te vinden.

Foto: AG VESPA