“Tegenover de collegiale kerk van Saint-Jean mag de parking van Neujean architectonisch niet worden overtroffen. Het heldere plan is de uitdrukking van een ondersteund functionalisme, dat het comfort van de automobilist volledig dient. De twee gebouwen, gescheiden door een smal steegje, onderhouden een discrete dialoog, die ik voorstel te activeren door middel van een ‘hedendaags object’ – de cultuur die fungeert als een min of meer vruchtbare articulatie tussen twee bijna vervlogen tijdperken. Dichter bij jou verschijnt vanaf de straat als een gele sculptuur die de betonnen gevel van de parkeerplaats bedekt. Op de 5e verdieping ontdekken we een fragment dat in wisselwerking staat met de tussenkomst van Adrien Lucca. Vanaf het dak zal het object een soort observatieplatform blijken te zijn dat zich licht hellend uitsteekt in de leegte, tussen het koor en de rotonde van Saint-Jean. Hoe gevaarlijk het ook mag lijken, dit voorgebergte voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en we laten aan iedereen de vrije keuze over om het te lenen om foto’s te maken, te prediken of te doen wat ze willen.”

Foto: Dak van de parking Neujean, plaats Xavier-Neujean

www.adrientirtiaux.eu / www.0090.be