In augustus van vorig jaar startte Donkey Republic met de uitrol van hun deelfietsensysteem met de opvallende oranje tweewielers in Antwerpen en de districten. Daarmee wil het stadsbestuur het vervoersaanbod en de bereikbaarheid voor inwoners, bezoekers en werknemers blijven garanderen. Nu, bijna een jaar later, komen er maar liefst 160 locaties bij waar de fietsen kunnen gestald en opgehaald worden binnen de Ring. Zo wil de stad dit deelfietsennetwerk nog aantrekkelijker maken. Het gebruik van deze virtuele hubs zal door Donkey Republic en de stad nauwgezet gemonitord worden en snel bijgestuurd waar nodig.

De oranje deelfietsen zijn sinds hun intrede in Antwerpen aan een opmars bezig. Na evaluatie besliste de stad samen met de organisatie om de deelfietsen nog een extra duwtje in de rug te geven, door 160 extra dropzones in te voeren op het grondgebied Antwerpen. Die komen dan bovenop de reeds bestaande dropzones, wat het totaal op meer dan 260 brengt. Het gaat om virtuele hubs, die eenvoudig kunnen aangepast worden indien nodig.

Een Donkey op wandelafstand

Er komen geen extra fietsen bij. De nieuwe locaties moeten het deelfietsennetwerk van Donkey Republic nog beter afstemmen op de noden van de gebruiker. Daarbij is de dichtheid van de dropzones doorslaggevend voor de tevredenheid en dus het gebruik. De extra plekken verbeteren de spreiding, waardoor de wandelafstand van circa 400 meter afneemt naar gemiddeld 150 – 200 meter. Voor elke gebruiker een fiets op wandelafstand dus.

Ook zou een verhoging van het aantal dropzones het aantal foutief geparkeerde fietsen moeten verminderen.

Minder druk op de publieke ruimte

De extra locaties zullen ook een positieve impact hebben op de druk op de openbare ruimte. Waar er nu vaak meer dan 6 fietsen in de hubs staan, zal er dankzij deze nieuwe zones een betere spreiding zijn.

Virtuele hubs

Het aantal fietsen op Antwerps grondgebied blijft behouden. De locaties zullen nog steeds enkel te zien zijn in de app van Donkey Republic en dus virtuele dropzones zijn.

Het verschil met de reeds definitief goedgekeurde en bestaande dropzones is de markering en signalisatie. Op bepaalde locaties koos de stad ervoor om bestaande fietsstallingen als dropzones in te richten, waarbij dan een witte markering en eveneens een infobordje een dropzone afbakent. Veel van die dropzones zijn wel goedgekeurd, maar nog niet uitgevoerd. Daarom staan er vandaag veel fietsen van Donkey Republic wel in een bestaande dropzone, maar is dat niet te zien wegens het ontbreken van de markeringen. ​

De virtuele hubs hebben net hetzelfde principe maar dan zonder markering of infobord. Bijkomend verschil is dat deze steeds op bestaande fietsstallingen worden voorzien.

Het gebruik van de virtuele hubs zal nauwgezet door Donkey Republic en de stad gemonitord worden en snel worden bijgestuurd waar nodig. Bij een positieve evaluatie zal stad Antwerpen bekijken om op bepaalde locaties blijvende dropzones in te richten aan de virtuele hubs.

Alles over deelfietsen en de verschillende aanbieders in Antwerpen is te vinden op https://slimnaarantwerpen.be/nl/fiets/huren.

Foto: @Donkey Republic