De komende jaren ondergaat de site tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat, waar een aantal culturele, sportieve en jeugdorganisaties uit die wijk hun thuis hebben, een grote transformatie. De stad koos daarvoor nu het ontwerpteam. In hun ontwerp krijgen de waardevolle gebouwen een grondige renovatie, komt er nieuwbouw, en maakt een deel van de verharding plaats voor meer groen. De werken starten begin 2025 en nemen ongeveer twee jaar in beslag.

Het volledige gebied tussen de Sint-Andriesplaats en de Prekersstraat heeft een oppervlakte van 3150 vierkante meter en omvat verschillende gebouwen en infrastructuren. Het ontwerpteam TM URA ALTSTADT tekende voor deze stedelijke site een nieuw ontwerp uit. De vernieuwde site moet een innovatieve, multifunctionele en inspirerende plek voor kinderen, jongeren en buurtbewoners worden.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “Kinderen en jongeren uit de buurt vinden hier al geruime tijd een ‘thuis weg van huis’ bij zowel de professionele als vrijwillige jeugdpartners. Er komt nu een grondige update aan van die thuis, eentje die wordt opgebouwd en kan groeien voor, door en met de jeugd zelf. Daarvoor investeren we vanuit Jeugd en voor de jeugd 4 miljoen euro in dit project. Bedoeling is dat jongeren hier honderd procent hun eigen ding kunnen doen, maar dat ze ook kunnen kennismaken met onder andere cultuur. Voor die samenwerkingen of kruisbestuiving zal de binnenagora alvast de uitgelezen plek worden. En met de veilige doorgang wordt daarnaast ook verbinding gemaakt met de omgeving.”

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “We hebben hier een uitgelezen kans om een innovatieve, groene en inspirerende cultuur- en ontmoetingsplek te bouwen voor de kinderen, de jongeren en de bewoners uit de buurt, en dat gaan we de volgende jaren ook doen, want Sint-Andries verdient die plek! Het wordt een Cultuurhuis als Derde Plek, een thuis weg van huis: uitnodigend, warm en gezellig, met onder andere een bibliotheek en een nieuwe thuis voor Fameus en zijn amateurkunstenaars. Het wordt een plek die gericht is op gedeeld gebruik, met een groen binnenplein als kloppend hart!”

Restauratie en nieuwbouw

Van de tweede helft van de 18de tot midden de 20ste eeuw was de openbare reinigingsdienst van stad Antwerpen gevestigd op de site. Grote delen van de industriële gebouwen uit die periode zijn bewaard gebleven, en maken deel uit van het nieuwe ontwerp.

  • Het waardevolle erfgoed,zoals de onderwijzerswoning van de vroegere jongensschool en de directeurswoning van de openbare reinigingsdienst, wordt gerestaureerd en krijgt een invulling die de huidige indeling van de gebouwen respecteert.
  • De kwalitatieve industriële gebouwenzoals de grote hangar met ijzeren afdak, de kleine hangar, de voormalige turnzaal van de jongensschool en de oude paardenstallen blijven behouden. Overbodige bijgebouwen en koterijen verdwijnen en compacte, duurzame nieuwe gebouwen zorgen voor een optimaal gebruik van de site.
  • In het hartvan de site is er gekozen voor maximale ontharding. De huidige open ruimte wordt een groen plein, een buitenagora. Een aantal bomen zorgt daar voor afkoeling en schaduw en dankzij groene, open voegen tussen de straattegels kan het regenwater beter infiltreren in de grond. Er is ook een mogelijkheid om een stadstuin aan te leggen.
  • Aan de zuidzijdewordt de site opengewerkt en komt er een veilige doorsteek naar de Prekersstraat. Met een poort aan zowel de Sint-Andriesplaats als de Prekersstraat kan het gebied ’s avonds afgesloten worden.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa:“We verbinden de Sint-Andriesplaats met de achterliggende groenzone aan de Prekersstraat. Hierdoor ontstaat veel meer toegankelijke groene ruimte voor de buurt. De herontwikkeling van deze site past perfect binnen het concept van ‘vergroening’ dat we deze legislatuur met stadsontwikkeling nastreven. Bovendien komen de mooie historische gebouwen in het ontwerp dat nu voorligt veel meer tot hun recht. Als alles volgens plan verloopt starten binnen ongeveer anderhalf jaar de werken aan weer een nieuwe heerlijk vergroende buurt voor de Antwerpenaar!”

Inspraak

  • De stad en AG Vespa werken samen een inspraaktraject uit op maat van gebruikers en de buurt, om een goed zicht te krijgen op wat er leeft bij de burgers.
    ​Iedereen krijgt tijdens het participatietraject de kans om suggesties te doen voor bijvoorbeeld de invulling van de buitenruimte of het ontmoetingscentrum. Met die ideeën gaat het ontwerpteam verder aan de slag.
  • Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.

Foto’s: ©TM URA ALTSTADT (toekomstgebied binnenlein)

©AG Vespa (luchtfoto)

Marina Couwels (maquette en planning)