Aanplanting eerste voedselbos in Park Groot Schijn

Stad en Klimplant vzw planten samen voedselbos Boskruit in Deurne Vrijwilligers van Klimplant vzw startten op zondag 5 en zondag 12 maart met de aanplanting van het eerste Antwerpse voedselbos, in samenwerking met stad Antwerpen....

Voorontwerp Strategisch Ruimteplan Antwerpen goedgekeurd

De stad werkt aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat. Deze strategische visie zal de ruimtelijke ontwikkeling van de stad de komende decennia sturen en vormgeven....

Stad gaat voor maximale overkapping noordelijke Ring

Het Antwerpse stadsbestuur besliste in samenspraak met Vlaanderen om vijf extra overkappingen te voorzien op de Ring, voor de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn. Hierdoor zal er in het kader van De Grote Verbinding...

Stopzetting project Kielsevest

Studie voor nieuwe locatie  Het college keurde de stopzetting goed van het ontwikkelingsproject voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne met kantoorruimte op de hoek van de Kielsevest en de Singel. De brandweer zoekt al...