Vanaf 30 november wordt de parkeertariefzone tussen de Kaaien en de Leien, inclusief de Gedempte Zuiderdokken, een rode zone. Zo sluit deze zone beter aan bij de rest van de binnenstad en valt de aanpassing samen met de opening van parking Steendok.

Tussen eind november en begin december worden de parkeerautomaten en infoborden aangepast. Een bezoeker betaalt dan het tarief dat op de dichtstbijzijnde automaat of het dichtstbijzijnde infobord staat. De nieuwe tarieven gaan ten laatste in op dinsdag 8 december.

Wat verandert er voor bewoners?
Bewoners van het Zuid hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Als je al een bewonersvergunning hebt, dan blijft bijna alles zoals het nu is. Je kan nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied. Heb je nog geen parkeervergunning en woon je niet op Nieuw Zuid? Dien dan een aanvraag in via het e-loket van de stad Antwerpen met de zoekterm ‘parkeervergunning voor bewoners’. Je kan ook een parkeervergunning aanvragen door een afspraak te maken in het tijdelijke stadsloket in Den Bell. 

Wat verandert er voor bezoekers?
Bezoekers of werknemers starten altijd een parkeersessie aan de automaat, via app of sms. Een bezoeker van de rode zone betaalt 2 euro voor het eerste uur, 3 euro voor het tweede uur en 5 euro voor het derde uur parkeren. Langer dan 3 uur parkeren op straat is niet toegestaan. Dit is wel mogelijk in een publieke parking zoals parking Steendok.

Opening parking Steendok
Vanaf donderdag 3 december kan je parkeren in parking Steendok. De parking is elke dag open, 24 op 24 uur. Naast een dagtarief zijn er verschillende abonnementsformules. Meer informatie over de prijzen en abonnementen vind je terug op www.q-park.be. Voor buurtbewoners is er een voordelige formule. Zij kunnen zich abonneren via info@q-park.be. 

Subsidie parkeren
Wist je dat je bij bij de stad Antwerpen een maandelijkse subsidie kan aanvragen tot 15 euro? Lees meer over de Aanvraag subsidie parking voor bewoners.

Foto: www.q-park.be / www.antwerpen.be