Zonder God? werd geschreven door drie vrijzinnig humanisten die duidelijk willen maken waar zij voor staan. Zij zetten, getrouw aan hun overtuiging, de mens centraal: die kan zichzelf verbeteren en zijn lot in eigen handen nemen.

In een inleidend interview verhelderen de auteurs vanuit welke idealen en principes zij vertrekken en welke de bronnen zijn voor hun antwoorden. Het boek is opgebouwd rond thema’s met een brede variatie aan onderwerpen: van ontstaan en evolutie tot menselijk handelen en zingeving. Binnen elk thema komen belangrijke vragen en mogelijke antwoorden daarop aan bod. De auteurs plaatsen hun antwoord naast dat van de volgelingen van de drie boekgodsdiensten: de christelijke, islamitische en joodse gelovigen. De schrijvers pretenderen niet het ultieme of enige antwoord te hebben: ook zij zijn zoekende mensen.

Praktisch:
Online boekvoorstelling op donderdag 22 oktober 20.00 uur door de auteurs Gaston Moens, Marie-Laure Sturbois en Chris Van Woensel.
Vooraf inschrijven via hvv.westlimburg@gmail.com
Donderdag 22 oktober ontvangt u de link voor het Zoom-webinar.

Gratis exemplaren! Met dank aan de auteurs ‘verloten’ wij vijf exemplaren van Zonder God? Onder de lezers van deze nieuwsbrief. Stuur voor 18 september een mailtje naar secretariaat@humanistischverbond.be met de vermelding ‘Zonder God?’. Een onschuldige vrijzinnige (dat is een pleonasme) hand wijst de gelukkigen aan.

Www.humanistischverbond.be