Campagne in 900 scholen en hogescholen helpt lokale besturen bij hun zoektocht naar leerkrachten voor hun Zomerscholen

De Antwerpse steden en gemeenten organiseren in juli en augustus opnieuw Zomerscholen. Duizenden – vaak kwetsbare – kinderen en jongeren met leerachterstand krijgen er lessen op maat, aangevuld met cultuur, sport en spel. De leerlingen rekenen daarbij op de warme steun van begeleiders. Dit jaar zijn de lokale besturen nog op zoek zijn naar Zomerschool-begeleiders. Om hen te helpen in hun zoektocht zet de provincie Antwerpen een informatiecampagne op in meer dan 900 scholen en hogescholen.

De Zomerscholen ontstonden tijdens de coronapandemie. In 2020 sloten de scholen en dat zorgde bij veel kinderen voor leerachterstand. Om die achterstand op te vangen organiseerden de steden en gemeenten, op initiatief van de provincie Antwerpen, een eerste keer de Zomerscholen. Door hun succes bleven die ook na de pandemie bestaan.

Veerle Van den Wyngaert, projectcoördinator van de Zomerscholen: “Tijdens de Zomerschool kunnen vooral kwetsbare leerlingen vrijwillig en kosteloos leren, vakantie beleven én groeien. Het helpt hen om volgend schooljaar sterker te starten. En dat werkt. Door hun succes zijn de Zomerscholen een blijver geworden in veel steden en gemeenten.”

Elk jaar meer Zomerscholen

Steeds meer steden en gemeenten merken hoe belangrijk een Zomerschool is om kwetsbare leerlingen te ondersteunen. Daarom neemt het aantal Zomerscholen in Antwerpen elk jaar toe. Vorige zomer gaven 38 lokale besturen gehoor aan de oproep van de provincie om een Zomerschool te organiseren.

Veerle Van den Wyngaert: De groeiende interesse van lokale besturen is nodig om de leerkansen te versterken voor de jongeren in onze provincie. Maar we merken dat steden en gemeenten steun kunnen gebruiken om voldoende begeleiders te vinden. Daarom schakelt de provincie Antwerpen een versnelling hoger in de zoektocht naar zomerschoolbegeleiders.

De provincie gaat mee op zoek naar begeleiders

De provincie ondersteunt de lokale besturen onder andere met didactisch materiaal. Zo hebben de begeleiders van de Zomerscholen de tools in handen om te spelen en te leren met de kinderen. Daarnaast helpt de provincie Antwerpen om begeleiders te zoeken en op te leiden. En dat is dit jaar een pak moeilijker geworden.

Kathleen Helsen, gedeputeerde bevoegd voor Flankerend Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid, verduidelijkt: “Het beroep van leerkracht in het kleuter-, lager én secundair onderwijs staat op de lijst met knelpuntberoepen. Tijdens het schooljaar is het dus al moeilijk voor scholen om leerkrachten te vinden. Daarom is de provincie nu al actief aan de slag om gemotiveerde begeleiders te werven met een grootse informatiecampagne.”

Alle 900 scholen in de provincie Antwerpen krijgen een affiche waarmee ze hun leerkrachten aansporen om zich deze zomer in te zetten voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. De provincie legt ook contacten met hogescholen om de leerkrachten in opleiding te enthousiasmeren met een infosessie en flyeractie.

Kathleen Helsen: “Met onze campagne bereiken we in de eerste plaats leerkrachten en studenten lerarenopleiding. Leerkrachten in opleiding hebben een goed profiel om te les te geven in een Zomerschool. Bovendien kunnen ze ook een deel van hun stage-uren opnemen in een Zomerschool. Dat geeft hen de mogelijkheid om meer tijd vrij te maken tijdens het schooljaar om te studeren.”

“We spreken daarnaast ook andere profielen aan: gepensioneerde leerkrachten, professionals die ooit een lerarenopleiding volgden maar nooit aan de slag gingen, professionals die ervaring hebben met kinder- en jongerenwerk, ervaren speelpleinwerkers, jeugdwerkers én jeugdleiders.

Zo schrijven geïnteresseerden zich in

Wie zich wil aanmelden als begeleider, gaat naar www.provincieantwerpenleert.be.
De provincie brengt hen in contact met een Zomerschool bij hen in de buurt.

Eerste flyeractie op Karel de Grote Hogeschool

Om de informatiecampagne in de kijker te zetten, organiseerde de provincie Antwerpen een flyeractie in Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool. Gedeputeerde Kathleen Helsen en projectcoördinator Veerle Van den Wyngaert vertelden er over het belang van de Zomerscholen. Nadien deelden ze de eerste flyers uit aan de studenten lerarenopleiding.

Wim Cuypers, opleidingshoofd educatieve bachelor secundair onderwijs van Karel de Grote Hogeschool, staat achter het initiatief: “Lesgeven in een zomerschool is voor onze studenten een mooie kans om hun competenties verder te ontwikkelen én om hun didactiek af te stemmen op kwetsbare leerlingen.”

“Bovendien zien we ook mogelijkheden voor wie de overstap wil maken van de privé naar het onderwijs. Zéker voor mensen die als leraar-in-opleiding aan de slag gaan. Door een eerste ervaring in een zomerschool, in combinatie met de Learning Labs van Karel de Grote Hogeschool in augustus of september, beginnen ze meer gewapend aan de job van leraar. Op die manier creëren de Zomerscholen een mooie win-win!”

Foto: Copyright  provincie Antwerpen – Dieter Daniëls