Naar tweejaarlijkse traditie vragen we al onze afdelingen, bestuurders en leden om een kandidaat voor te stellen voor de grote Prijs Vrijzinnig Humanisme, die in 2021 voor de 16de keer wordt uitgereikt.

De Prijs (zo stelt het reglement) wordt toegekend aan een vooraanstaande humanist (of organisatie) die in leven en werk blijk heeft gegeven van een of meer van de volgende karakteristieken:
een bijzondere prestatie hebben geleverd die getuigt van een vrijzinnig-humanistisch engagement;
boeiende inzichten hebben ontwikkeld die waardevol zijn voor de verdere ontwikkeling van het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed;
een opgemerkte daad van verzet hebben gepleegd tegen eenheidsdenken of autoritair denken;
blijk hebben gegeven van een consequent volgehouden vrijzinnig-humanistische levenshouding, in het denken of in de praktijk.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te vinden voor een nieuwe laureaat, vragen we graag uw mening. We nodigen u uit om ons de naam of namen te bezorgen van de kandidaat of kandidaten die uw voorkeur genieten, graag vergezeld van een korte maar enthousiaste motivatie. Wie komen in aanmerking voor de voordracht van kandidaten?
individuele leden van het Humanistisch Verbond;
besturen van lokale afdelingen van het Humanistisch Verbond;
de provinciale besturen van het Humanistisch Verbond;
het bestuursorgaan van het Humanistisch Verbond.
We brengen u graag nog eens de vorige laureaten van de Prijs in herinnering:
Hein Picard (1989), Lucienne Herman-Michielsens (1991), Regine Beer (1993), Leo Apostel (1995), Hubert Dethier (1997), Dr. Willy Peers Centrum (1999), Hubert Lampo (2001), Wereldculturencentrum Zuiderpershuis (2003), Raymond Mathys (2005), Jaap Kruithof (2007), Karel Poma (2009), Etienne Vermeersch (2011), Marleen Temmerman (2013), Wim Distelmans (2015), Silvain Loccufier en de Vrije Universiteit Brussel (2017), Johan Braeckman (2019).

We vragen u om ons uw voorstellen te bezorgen uiterlijk op donderdag 26 november 2020, via e-mail naar secretariaat@humanistischverbond.be. De jury beraadslaagt over de kandidaturen en kiest de laureaat op donderdag 3 december 2020. De uitreiking van de Prijs vindt plaats in BOZAR te Brussel, op 21 juni 2021, de jaarlijkse Internationale Dag van het Humanisme.

Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u ons contacteren op het secretariaat: secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Foto: www.humanistischverbond.be