Zes genomineerden dingen nog mee naar de provinciale Erfgoedprijs 2020 en een plaats op het erepodium. Uit 11 kandidaturen selecteerde een vakjury een shortlist van zes genomineerden.

In 2020 vond de derde editie plaats van de provinciale Erfgoedprijs. Met de prijs ondersteunt de provincie het lokale erfgoedveld en wil het de beste initiatieven rond Onroerend Erfgoed in de kijker zetten. In dit merkwaardige jaar stuurden 11 organisaties een dossier in, waarbij het erfgoedveld mooi vertegenwoordigd is. Zowel professionele actoren, kerkfabrieken of vrijwilligersverenigingen waagden hun kans. Uit deze kandidaturen selecteerde een vakjury 6 genomineerden. Uit deze shortlist wordt einde dit jaar het erepodium bekend gemaakt. De hoofdwinnaar maakt kans op een prijs van 10.000 euro, daarnaast worden nog 2 laureaten beloond met elk 5.000 euro.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed: “Tijdens deze derde editie van de vernieuwde Erfgoedprijs zoeken we naar een waardige opvolger van het Mariadomein in Brasschaat-Rustoord en het Collectief MOOS. De geselecteerde projecten zijn veelbelovend, maar ook boeiend, omdat de kandidaten uit verschillende erfgoeddisciplines komen zoals landschap, monumentenzorg, archeologie, … en er een uitgebreide waaier aan bod komt van hoe je erfgoed op een boeiende wijze voor het publiek kan ontsluiten. Deze erfgoedprijs bewijst dat het erfgoed in onze provincie leeft in zijn meest diverse vormen.”

We geven hierbij de lijst van genomineerden en stippen kort aan wat de jury waardeerde:

* Antwerpen, Vrienden van het Brouwershuis vzw: herdenkingsjaar Gilbert van Schoonbeke 2019
De jury waardeert de grote diversiteit, het groot en divers publieksbereik én de uitgewerkte samenwerking, zelfs in internationaal perspectief. Net zoals Van Schoonbeke zelf had het project een impact op de stad.

* Geel-Meerhout, lokale afdeling Natuurpunt: herbestemming & activering watermolen Meerhout als bezoekerscentrum
Een veelzijdig project dat verschillende aspecten van erfgoed aan bod laat komen, in een mooie symbiose met natuuraspecten. Het project heeft een sterke educatieve factor, in een breder verhaal over molens. Ook het grote draagvlak en de maatschappelijke inbedding wordt geapprecieerd: lokaal vakmanschap en een grote inzet van vrijwilligers. 

* Ranst, IOED Erfgoed Voorkempen: ‘Bunker zoekt’ …  hedendaags kunstenproject in leegstaande bunkers
Een knap project met een sterk concept: niet evident, militair erfgoed wordt op een originele en laagdrempelige manier ontsloten voor een divers publiek.

* Antwerpen, Kerkfabriek H. Paulus: een verhaal over ‘liefde, geloof en schoonheid’: tentoonstellingsproject rond 19de eeuwse neogotische kruisweg
Het project onthult een fascinerend en internationaal erfgoedverhaal, dat op bijzondere manier twee religies met elkaar in dialoog brengt. De jury waardeerde de unieke zoektocht, het degelijke onderzoek en de verzorgde presentatiewijze.

* Antwerpen/Hoevenen, Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vzw: de kerk van Berendrecht 
Knap aan dit project is dat de lokale gemeenschap sterk wordt betrokken en bereid gevonden is letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Voor een moeilijke problematiek (het herbestemmen van religieus erfgoed) werd een veilige oplossing gevonden met de museale presentatie. Het project heeft een grote bovenlokale symboolwaarde: de verdwenen polderdorpen blijven zo in het collectieve geheugen.

* Brasschaat, Jan Frans Simons vzw: herdenkingsproject rond grafmonument van kunstschilder Jan Frans Simons  
Een onroerend erfgoedelement wordt in dit project verbonden met de artistieke erfenis van kunstenaar Jan Frans Simons. De jury waardeert dat het grafmonument opnieuw een betekenisvolle plek krijgt in het verhaal van de kunstenaar en de lokale erfgoedgemeenschap. 

Jury Erfgoedprijs 2020 Provincie Antwerpen
De juryleden zijn allen professioneel begaan met onroerend erfgoed.

* Mevr. Nele De Cuyper, voormalig diensthoofd Erfgoed, Prov. Vlaams-Brabant, Secretaris Vlaams-Brabant & Brussel, beweging.net 
* Dhr. Abraham Rammeloo, directeur Arboretum Kalmthout 
* Dhr. Tim Soens, hoogleraar Middeleeuwse en milieugeschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen
* Dhr. Dimitri Stevens, adviseur religieus erfgoed, PARCUM vzw 

Meer info: www.provincieantwerpen.be/ruimte/erfgoed (Erfgoedprijs 2020)

Afbeelding: Campagnebeeld van de Erfgoedprijs 2020 – Copyright: Provincie Antwerpen