Op de Hoofdfrontweg worden enkele rijbaankussens geplaatst. Deze werken moeten de veiligheid van de gebruikers van Fort 8 verhogen en verhinderen dat autobestuurders te snel door Fort 8 rijden. In principe zou het bord vooraan de weg dat de snelheid tot 30 km/uur beperkt, moeten volstaan, maar dat is utopie.

De aannemer plaatst de rijbaankussens in de Hoofdfrontweg in de periode van 23 februari 2017 tot 16 maart 2017. De plaatsing verloopt in 2 fasen. Eerst worden de rijbaankussens aan één kant van de weg geplaatst. Daardoor blijft het verkeer op de Hoofdfrontweg te allen tijde mogelijk. De tweede fase vangt aan wanneer de rijbaankussens aan de ene kant volledig zijn uitgehard. Dan plaatst de aannemer de rijbaankussens aan de ander kant van de weg.