Woensdag 5 mei 2021 – 13.00 – 14.00 uur CEST.

Over het thema:
Klaus Regling zal spreken over het uitgebreide mandaat van het ESM en zijn rol bij het helpen om de eurozone als geheel stabieler en veerkrachtiger te maken voor toekomstige schokken. Klaus Regling zal ook de bredere hervormingen schetsen die nodig zijn om de economische en monetaire unie de komende jaren te verdiepen.
Het mandaat van het ESM is om financiële bijstand te verlenen aan landen van de eurozone die kampen met of dreigen te worden met ernstige financieringsproblemen.

Hiervoor kan het ESM verschillende instrumenten gebruiken. Het ESM kan een lening verstrekken als onderdeel van een macro-economisch aanpassingsprogramma, zoals het programma dat al werd gebruikt door Cyprus en Griekenland. Ierland, Griekenland en Portugal hebben gebruikgemaakt van soortgelijke programma’s van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF). Het enige andere instrument dat werd gebruikt, was een ESM-lening om banken indirect te herkapitaliseren en die aan Spanje werd verstrekt.

Naast de bestaande toolkit heeft het ESM de Pandemic Crisis Support (PCS) gecreëerd, een kredietlijn die beschikbaar is voor de ESM-leden ter ondersteuning van de binnenlandse financiering van kosten voor gezondheidszorg, genezing en preventie als gevolg van de COVID-19-crisis. Het PCS is gebaseerd op een van de bestaande voorzorgskredietlijnen van het ESM en is aangepast aan de pandemiecrisis. Deze kredietlijn is beschikbaar tot eind 2022.

Over de spreker:
Klaus Regling is de algemeen directeur van het European Stability Mechanism en de CEO van de European Financial Stability Facility (EFSF).
Klaus Regling heeft meer dan 40 jaar als econoom gewerkt in hoge posities in de publieke en private sector in Europa, Azië en de VS, waaronder een decennium bij het IMF in Washington en Jakarta en een decennium bij het Duitse Ministerie van Financiën, waar hij bereidde de Economische en Monetaire Unie in Europa voor. Van 2001 tot 2008 was hij directeur-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie.

Info: www.nbb.be