Tijdens de maand juli tot 10 augustus hebben we in de kapel een kunst-brocante markt die open is op vrijdag, zaterdag en zondag namiddag van 12.00 tot 18.00 uur,

Ten voordele van de kapel.

U kan ook een rondleiding boeken met uitleg over de geschiedenis van de kapel : op aanvraag (100 euro per groep)

Voor een korte rondleiding voor een kleine groep mensen van 15 minuten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Historiek:

Een van de zeldzame ambachtskapellen in Antwerpen en de enige die nog beschikt over haar authentiek kunstpatrimonium vanaf de 17de eeuw (na de Beeldenstorm). Gebouwd in 1512/14 door het  ambacht van de lakenbereiders   (populair: de droogscheerders), in Brabants-gotische stijl, misschien o.l.v. Herman en Dominicus De Waghemakere  en een van de mooiste voorbeelden van deze stijl in Antwerpen. De idyllische Sint-Annagang met prachtig graatgewelf, die parallel met de westgevel loopt, behoort eveneens tot die periode.
Opvallend anderzijds is het barokportaal van 1681 dat samen met het gewelf en de vloer (1680) refereert aan de laat 17de-eeuwse bouwcampagne. Waarbij ook het oksaal werd ‘verschoven’ boven de Sint-Annagang.  Uit de 17de eeuw  stammen de mooiste kunstwerken die de kapel tot heden rijk is. Meest opvallend het hoofdaltaar uit 1653 met een indrukwekkende Hemelvaart van de H. Maagd Maria door Abraham Matthyssen (1581-1649). Verder een biechtstoel aan de noordwand die in verband wordt gebracht met Artus I Quellinus en Peter I Verbrugghen en bovenal een preekstoel, besteld in 1689, van de hand van Peter II Verbrugghen en vermoedelijk voltooid door zijn broer Henricus-Franciscus.
Een zilveren zonnemonstrans van Hendrik Corbion (1653) werd vervaardigd tijdens het rectoraat van Petrus De Louwe, die het herstelprogramma van de kapel in het midden van de 17de eeuw letterlijk activeerde. Aan hem danken we ook de relikwie van Sint-Liborius die tot heden wordt bewaard in een zilveren schrijn van de hand van Jan-Baptist I Buysens (1668-1736), een vooraanstaand Antwerps zilversmid. Liborius was populair in de 17de eeuw als patroon van ziektes veroorzaakt door steenvorming. Zijn offerblok werd permanent gevuld en daardoor reikte hij veel extra middelen aan voor het onderhoud van de kapel.
Interessant tenslotte is een klein schilderijtje van Alexander Casteels uit 1710 dat het interieur weergeeft van de Sint-Annakapel zoals ze er uitzag in het  begin van de 18de eeuw. Met uitzondering van de neogotische ingrepen is er zoals blijkt weinig veranderd sedert dien.
De kapel was een tijdlang eigendom van de Witte Paters van Afrika, die nog altijd het aanpalend klooster betrekken. In 1989 kwam ze in het bezit van Prof. Dr. Xavier Nieberding en zijn echtgenote Marie-Josée Block. Zij restaureerden het historisch complex en werden in 1994 beloond met de prijs voor de beste restauratie van een monument in België. Eind 2008 zijn Dr. Jean-Pierre De Bruyn en zijn echtgenote Ann Van Kerckhove zich sterk gaan inzetten voor de promotie van dit historische ge bouw. Het is hun doel om de kapel grote culturele uitstraling te geven met blijvend respect  voor het authentiek kunstpatrimonium. Onder hun impuls werd de crypte vrijgemaakt en zal deze ruimte naast een culturele rol ook plaatsmaken voor epitafen, cenotafen en mausolea. De prachtige zolderruimte zal dienen voor het opbergen van archieven.
De historische Keizerskapel is een van de weinige historische kerken in privébezit en verdient dan ook de steun van elkeen die begaan is met het behoud van het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdingang: Keizerstraat 23

Bibliografie: Dr. Jean-Pierre De Bruyn e.a., De Keizerskapel te Antwerpen, Antwerpen, 1994 (370 bladzijden met tal van afbeeldingen).

Verkrijgbaar in de kapel.

Contactpersoon: Jean-Pierre De Bruyn/Ann Van Kerckhove, 09.355.69.60 jeanpierre.debruyn@skynet.be