De vzw ArmenTeKort koppelt vrijwilligers aan stadsgenoten in moeilijkheden. Momenteel zijn ze op zoek naar 100 Hobokenaars die de rol van buddy willen opnemen om zo een inwoner die het moeilijker heeft te begeleiden. Het district brengt dit initiatief graag mee onder de aandacht.
 
ArmenTeKort koppelt al enkele jaren vrijwilligers aan mensen in armoede. Ze leiden deze vrijwilligers op en verbinden hen met een kanszoekende stadsgenoot. De vriendschap die zo ontstaat, doorbreekt de negatieve spiraal waarin vele gezinnen in kansarmoede zich bevinden en zo ontstaan nieuwe kansen om te groeien. Deze buddywerking is een wetenschappelijk onderbouwd model dat gebaseerd is op empowerment en het potentieel heeft om kansarmoede duurzaam te overwinnen.  Via infosessies krijgen geïnteresseerde Hobokenaars de kans om kennis te maken met de werking en zich op te geven als kandidaat-vrijwilliger.
 
Verder wil ArmenTekort ook in contact komen met andere sociale organisaties om op die manier elkaars werking te ondersteunen.
 
Het district Hoboken ondersteunt de vzw in deze zoektocht door hem mee onder de aandacht te brengen van geïnteresseerde burgers en organisaties. “Kansarmoede blijft moeilijk om aan te ontsnappen en is voor velen moeilijk te vatten. Door een een-op-een-relatie leer je van elkaar en ontstaat er een bijzondere band. We hopen door onze communicatiekanalen aan te bieden dat ArmenTeKort voldoende buddyduo’s vindt die zich verbinden met elkaar om zo het sociale weefsel in ons district te versterken”, legt Tom De Boeck, districtsschepen voor lokaal sociaal en gezondheidsbeleid in Hoboken uit. 
 
Antwerps schepen voor armoedebestrijding Tom Meeuws benadrukt het belang dat nog vergroot is doordat de coronacrisis de ongelijkheid heeft doen toenemen: “We hebben heel wat nieuwe kwetsbaren gezien in onze stad, Antwerpenaars die hiervoor net het hoofd boven water konden houden maar nu kopje onder gingen. Lokale armoedeorganisaties gaven ongeruste signalen dat ze het contact verloren met hun doelgroep. We zullen de meest kwetsbaren moeten helpen hun rug opnieuw te rechten en de draad van het leven opnieuw op te pikken. Iedere Antwerpenaar moet hier beter uitkomen, voor minder gaan we niet.”
De komende drie jaar wil ArmenTeKort 5000 kanszoekende Antwerpenaren en evenveel kansbiedende buddy’s vinden op weg naar een beter en socialer leven.
 
Alle info staat ook op www.hoboken.be.