Vrouwen ondernemen minder dan mannen. Nochtans zou vooral vrouwelijk ondernemerschap de economie ten goede komen. Sofie Gutermann, masterstudente sociaal-economische wetenschappen aan UAntwerpen, onderzocht de oorzaak van lage ondernemersintenties bij vrouwen.

Het goede nieuws is dat vrouwelijk ondernemerschap aan een opmars bezig is. Vrouwen ondernemen al vaker dan tien jaar geleden, maar vandaag is nog altijd maar één op drie zelfstandige ondernemers een vrouw. Nochtans is vrouwelijk ondernemerschap goed voor de economie. Zo zorgt vrouwelijk ondernemerschap voor jobcreatie met een focus op een goede work-life balance, genereren ondernemingen in handen van vrouwen een hoger groeitempo en gaan ze minder snel failliet. Hoewel de economie en de vrouwelijke ondernemer zelf veel baat zouden hebben bij de oprichting van een onderneming, zetten weinig vrouwen de stap richting ondernemerschap. “De carrière van een ondernemer blijft in het algemeen een uitdagende taak, maar vrouwen die een ondernemerscarrière ambiëren botsen ook nog eens op specifieke belemmeringen”, vertelt masterstudente Sofie Gutermann.

Tekort aan vrouwennetwerken
Verscheidene belemmeringen – genderstereotypering, een tekort aan vrouwennetwerken, een tekort aan vrouwelijke rolmodellen, een tekort aan zelfvertrouwen, faalangst en een moeilijke toegang tot financieel kapitaal – kunnen mogelijke oorzaken zijn voor de lage ondernemersintenties bij vrouwen.

Stereotiepe denkbeelden en vooroordelen heersen nog steeds in onze maatschappij. Een ondernemer zou namelijk de ‘typisch’ mannelijke kenmerken (assertiviteit, concurrentievermogen, prestatiebehoeften etc.) moeten bezitten om succesvol te zijn, wat de vrouwelijke ondernemersintenties afremt. Daarenboven zijn er te weinig vrouwennetwerken die kunnen zorgen voor inspiratie, motivatie, vertrouwen, economische en sociale steun. Slechts 26% van de vrouwelijke ondernemers is lid van een netwerk, terwijl dit bij mannen met 33% toch een stukje hoger ligt.

Proces van lange adem
“Op basis van dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met She & Company, concluderen we dat hoofdzakelijk een tekort aan zelfvertrouwen van vrouwen in ondernemersgebieden, genderstereotypering en een tekort aan vrouwennetwerken, verklaringen kunnen zijn voor de lage ondernemersintenties bij vrouwen”, legt Gutermann uit.

“Er gaat veel vrouwelijk ondernemerspotentieel verloren door deze belemmeringen. Slechts 32% van de vrouwen geeft aan het nodige zelfvertrouwen te hebben om een carrière als ondernemer uit te bouwen. Bij mannen bedraagt dit ruim 50%. Bijna de helft (46%) van de vrouwen beschouwt faalangst als reden om niet te ondernemen, terwijl dit bij mannen slechts 37% is.”

Gutermann stelt dat zowel de overheid als het onderwijs en organisaties hun steentje moeten bijdragen. “Maar de huidige vrouwelijke ondernemers zullen de toekomstige potentiële onderneemsters ook onder de arm moeten nemen en hen (zelf)vertrouwen moeten bieden. Het zal een proces van lange adem zijn om het aantal vrouwelijke ondernemers op dezelfde hoogte te krijgen als het aantal mannelijke ondernemers, maar pas dan kan het vrouwelijk ondernemerspotentieel volledig benut worden en wordt de gendergap weggewerkt.”

Foto: Uantwerpen