Gedeeltelijke herziening voorontwerp Ringpark Groenendaal

Het college heeft het voorontwerp van Kap Groen Hart goedgekeurd, dat is de bijkomende extra kap van 2,5 hectare van Ringpark Groenendaal. Daarnaast werd het voorontwerp van Ringpark Groenendaal ook aangepast ten noorden van de Luchtbaltunnel, aangezien de Ring daar niet langer verdiept wordt aangelegd.

Ringpark Groenendaal omvat een landschapspark boven en naast de R1 van het Albertkanaal tot aan de Masurebrug. De realisatie van het project Ringpark Groenendaal is gekoppeld aan de realisatie van de Oosterweelverbinding door Lantis. De onderbouw (Oosterweelverbinding) en de bovenbouw (het Ringpark) dienen optimaal afgestemd te worden wat betreft ontwerp en uitvoeringsmodaliteiten.

Binnen Ringpark Groenendaal hebben twee belangrijke wijzigingen gezorgd voor een aanpassing van een deel van het voorontwerp.

Niet verdiepte aanleg R1 Noord

Het lengteprofiel van R1 Noord werd aangepast. Tussen de Luchtbaltunnel en de Masurebrug wordt de ring niet verdiept aangelegd.

Het ontwerpteam tekende voor de aangrenzende zone (Merksemse Tuinen en Luchtbal Natuurtuinen) een aangepast voorontwerp met hogere bermen en schermen. Hogere bermen en schermen worden geïntegreerd in het park om de vooropgestelde geluids- en luchtkwaliteit voor de naastgelegen woonwijken te garanderen.

Kap Groen Hart

Daarnaast werd er een extra overkapping Kap Groen Hart toegevoegd aan Ringpark Groenendaal. Deze bijkomende overkapping zorgt ook voor een verbinding met de wijk Luchtbal door de bouw van twee voetgangers- en fietsbruggen over de spoorlijnen.

De onderbouw van de Kap Groen Hart wordt ontworpen door Lantis. Voor de bovenbouw van de Kap Groen Hart maakte ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-SWP een voorontwerp en visienota op. De bovenbouw wordt ingericht als een landschappelijke parkruimte, op maat van de buurt door middel van een co-creatief proces. De bijkomende ruimte van de kap biedt ruimte voor een laagdynamisch programma zoals een ligweide en natuur, alsook ruimte voor sport- en spelinfrastructuur.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Met Kap Groen Hart vergroten we Ringpark Groenendaal met maar liefst 2,5 hectare. Dankzij de fiets- en wandelbruggen weten ook de inwoners van Luchtbal zich verzekerd van een comfortabele verbinding met een nieuwe groene long om de hoek.”

Co-creatief traject

Het ontwerpproces wordt in het kader van De Grote Verbinding en in samenwerking met partner Lantis en het team van intendant Alexander D’Hooghe uitgevoerd. Het voorontwerp inclusief bijkomende overkappingen is het resultaat van een co-creatief en participatief proces aan de hand van ‘werkbanken’ en ‘werkateliers’.

In de werkbanken is een brede groep stakeholders vertegenwoordigd, zoals de betrokken districten, diverse overheidsdiensten, burgerbewegingen en verenigingen.

Naast de werkbanken werden tussen oktober 2023 en april 2024 ook verschillende activiteiten georganiseerd ter voorbereiding van een geïntegreerd ontwerp voor de bijkomende overkapping. Hierbij werden twee werkateliers (met bewoners van Rietschoorvelden en Luchtbal) gehouden, talrijke bilaterale overlegmomenten met één of meerdere stakeholders georganiseerd en een uitgebreide (digitale) buurtbevraging uitgevoerd waar 467 mensen aan deelnamen.

Voorontwerp

De bovenbouw (Ringparken) en de onderbouw (Oosterweelverbinding) zijn onderling afhankelijk. Daarom is het belangrijk, op het moment dat de onderbouw wordt aangelegd, al een goed zicht te hebben op het gewenste ontwerp van de bovenbouw. Dit heeft als gevolg dat er een tijdssprong is tussen de uitwerking van het voorontwerp en het verdere ontwerpproces en de uitvoering van de bovenbouw. Het kader wordt vastgelegd in het voorontwerp en de invulling wordt opengelaten tot definitief ontwerp na de tijdssprong.

Ringpark Groenendaal

Stad Antwerpen coördineert Ringpark Groenendaal, het ontwerpteam is BUUR-Latz-Greisch-SWP in samenwerking met Antea en Levuur.

Het voorontwerp van Ringpark Groenendaal wordt nu gedeeld met alle betrokken partners en stakeholders ter controle en advies. Het definitief ontwerp wordt pas later opgestart, aangezien de werken hier pas kunnen starten na de voltooiing van de werken aan de Oosterweelverbinding, verwacht vanaf 2030. Aan een deel van het Ringpark (Merksemse Tuinen) zal wel al vroeger gestart kunnen worden.

Voor de bewoners van de betrokken wijken Luchtbal en Rietschoorvelden (Merksem) worden in september worden in nog 2 infomomenten gepland. De bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

Alle informatie over Ringpark Groenendaal is te vinden op degroteverbinding.be.

Foto: Copyright © BUUR-Latz-Greisch-SWP