In het natuurgebied Schapenhagen wordt volop gewerkt aan een nieuwe vogelkijkwand, betere wandelpaden en een nieuwe ingang. Natuurpunt Oude Spoorweg ontvangt hiervoor meer dan 22.000 euro subsidie van de provincie Antwerpen. De provincie en Natuurpunt zorgen er zo voor dat iedereen het gebied volop kan ontdekken en beleven.

Wim Annaert, één van de conservators van het gebied licht toe: “Natuurpunt is al een tijdje actief in het gebied. Sinds de aankoop van gronden in 2016 en 2019 werd 2,7 ha nieuw bos geplant, kwam er bijna 1 km aan nieuwe wandelpaden bij én een retentiezone om water vast te houden. Met de steun van de provincie kan Natuurpunt nu een stap verder gaan en ook een vogelkijkwand, vlonderpaden en een ingang aan de Duffelsesteenweg realiseren.”

Gedeputeerde voor het gebiedsprogramma, Luk Lemmens, kadert de werking van de provincie: “De Antwerpse Zuidrand telt zo’n 5000 ha open ruimte, volgens het gewestplan is dat is meer dan 50% van het hele gebiedToch voelt dit niet zo aan omdat de open ruimte verstopt zit en doorsneden wordt door bv. woonlinten en spoorlijnen. Binnen het gebiedsprogramma ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ zetten we de laatste jaren hard in op het verbinden van deze open ruimte. We maken ze bovendien beleefbaar en klimaatrobuust. De werken aan het natuurgebied Schapenhagen sluiten hierbij aan. Als provincie ondersteunen we dit project dan ook graag.”

Ruimte voor water, natuur én beleving

Het gebied is een belangrijk gebied voor waterretentie. “Een groot deel van Schapenhagen komt bij hevige regenval onder water te staan. We geven ruimte aan het water en vermijden zo wateroverlast in het naburige Kontich-Kazerne”, licht gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes toe. “Een deel van de wandelroute staat bij hevige regen ook onder water. Om ervoor te zorgen dat mensen het gebied in natte perioden kunnen bezoeken, en om de bloemenpracht van orchideeën en dotterbloemen te beschermen, leggen we 100 meter vlonderpad aan.”

Voor de vogelliefhebbers wordt er ter hoogte van een vroegere stormvijver een nieuwe vogelkijkwand gebouwd. Ook de nieuwe ingang aan de Duffelsesteenweg wordt verder ingericht met een wandelsas, een fietsenstalling en boomsculptuur. Zo zal het hele gebied toegankelijk zijn voor de buurt en vormt het een volgende groene stapsteen in de vallei van de Babbelse Beek, tussen de bestaande natuurgebieden ‘ Oude Spoorwegberm’ en ‘Babbelse Plassen’ in Kontich en ‘Babbelbeekse Beemden’ in Duffel.

Meer over de werking van de provincie in de Antwerpse Zuidrand lees je op de website van de provincie.

Foto: Provincie Antwerpen