In april bekloegen Paul Struyf, vice-voorzitter vzw Stuurgroep Sint-Andries, die de belangen van de bewoners van de wijk Sint-Andries behartigt, en Nico Volckeryck, regionaal directeur NSZ – Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, zich samen met de bewonersgroep Helo van Linkeroever en de Seniorenraad Antwerpen in de pers over de slechte verbinding tussen linker- en rechteroever. De roltrappen stopten om 21u en de liften waren regelmatig defect.

Alle verenigingen willen hun tevredenheid uitdrukken dat er snel, en wel vanaf nu zaterdag 13 juli een oplossing is gekomen. 

Agentschap Wegen en Verkeer heeft op vraag van minster  Ben Weyts vanaf zaterdag 13 juli extra personeel en een bewakingsfirma voorzien zodat bij defecte liften de roltrappen ook ‘s nachts kunnen worden ingeschakeld. Op die manier kunnen de zachte weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers 24u op 24u gebruik maken van de liften of de roltrappen. Dit komt vooral ten goede aan pendelaars die in ploegen werken en de horeca.

Volgend jaar zullen tevens de liften grondig gerenoveerd worden.

Foto: www.visitantwerpen.be