De Vlaamse ministers Jeugd, Onderwijs en Sport bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1,728 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. Het is ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Dat er nood is aan actievere speelplaatsen bleek alvast uit het aantal aanvragen. Liefst 195 dossiers onderwijsinstellingen stuurden in totaal 198  dossiers in. Het ging om 8 kleuterscholen, 142 basisscholen, 44 secundaire scholen en 1 hogeschool. 114 projecten (overzicht in bijlage) krijgen een subsidie, die meestal het gevraagde bedrag van de maximale 15.000 euro bedraagt. Oorspronkelijk was voorzien in 1 miljoen euro om projecten te honoreren, maar het groot aantal kwalitatieve dossiers, deed de ministers beslissen om het totale budget op te trekken tot 1,678 miljoen euro, daarnaast werd eerder reeds 50.000 euro uitgetrokken om scholen te begeleiden naar de indiening en de uitvoering van hun dossier.

De 114 gesubsidieerde scholen zullen deze middelen gebruiken om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … Zo zijn er een aantal scholen die een multifunctioneel sportterreintje zullen aanleggen op hun speelplaats, andere scholen kiezen voor een avontuurlijke speelplaats vol beweegkansen, nog andere scholen gaan voor een echte beweegtuin met actieve zones en chillzones. Allemaal ingrepen die maken dat kinderen en jongeren geprikkeld zullen worden om te bewegen en te sporten.

Foto: www.jeugdbeleid.be